Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 502x | 26.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 404x | 26.09.2019

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 390x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 575x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 397x | 26.09.2019

Ohlásenie zmeny v evidencii SHR Stiahnuté: 57x | 26.04.2021

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 408x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 345x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 351x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 325x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 571x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 845x | 26.01.2018

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 51x | 26.04.2021

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcu Stiahnuté: 61x | 26.04.2021

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález Stiahnuté: 63x | 26.04.2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 157x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 407x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 431x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 362x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 399x | 26.09.2019

Stránka