Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Informácie k mimoriadnej situácii

Nový informačný leták pre odídencov - ukrajinský jazyk (1.28 MB)

Nový informačný leták pre odídencov - anglický jazyk (1.28 MB)

Nový informačný leták pre odídencov - slovenský jazyk (1.3 MB)

U ZNESENIEVLÁDYSLOVENSKEJREPUBLIKYč. 772 zo 14.decembra2021 k návrhu naaktualizáciuopatrenípodľačl.5ods. 4ústavnéhozákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnostištátuv časevojny,vojnovéhostavu, výnimočného stavua núdzovéhostavuv zneníneskoršíchpredpisov (236.59 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 (332.69 kB)

Aktuálny Covid automat (464.89 kB)

Vyhláška č. 258 (263.9 kB)

Vyhláška č. 259 (338.77 kB)

Vyhláška č. 260 (193.96 kB)

Uznesenie vlády SR č. 662 (278.24 kB)

Manuál pre prevádzky a služby (9.42 MB)

Manuál pre gastro sektor (7.83 MB)

Aktualizovaný COVID AUTOMAT platný od 16.09.2021 (497.63 kB)

COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) (496.32 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (229.2 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (226.82 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (356.35 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 225 z 28. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (277.68 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (348.73 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 214 z 21. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (355.15 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 212 z 21. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (275.08 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (252.05 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (307.23 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (357.29 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (344.72 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 173 z 31. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (280.82 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 176 z 31. marca 2021 (286.73 kB)

Uznesenie vlády - opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (341.8 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (340.46 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (340.45 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (185.66 kB)

Vyhláška úradu verejného zdravotníctva, čiastka 26 (501.27 kB)

COVID automat (1.21 MB)

Vestník vlády čiastka 19 (710.38 kB)

Uznesenie vlády SR k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (232.58 kB)

Vestník vlády SR - vyhlášky č. 35, 36, 37, 38 (194.16 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (402.25 kB)

ROZHODNUTIE Ministra školstva - V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a b) externá časť maturitnej skúšky

ROZHODNUTIE Ministra školstva - od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

UZNESENIE VLÁDY SR č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 11. apríla2002 o bezpečnosti štátu čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Vyhláška - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Aktuálny zoznam na vyskladnenie antigénových testov

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Uznesenie vlády č. 730 k finančným prostriedkom

Uznesenie vlády č. 727 k testovaniu

Uznesenie vlády č. 726 - Zabezpečenie antigénových testov

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

Usmernenie hlavného hygienika - desiata aktualizácia

Vestník vlády

Opatrenie k prevádzkam

Opatrenie k prekrytiu horných dýchacích ciest

Nové opatrenia COVID - 19

NARIADENIE VLÁDY SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID - 19 

NOVÉ opatrenie - prevádzky

NOVÉ opatrenie - rúška

Opatrenie - Prevádzkovatelia zariadení

Opatrenie - Prechod hraníc

Opatrenie - RÚŠKA

Opatrenie

Usmernenie ôsma aktualizácia

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť nosiť rúško

Opatrenia - prevádzky

Cestovanie do SR po 1.9.2020

Opatrenie k noseniu rúšok

Opatrenie k prevádzkam

Opatrenie - domáca izolácia a rizikové krajiny

Opatrenie - Nosenie rúšok

Opatrenie - domáca izolácia

Opatrenie - Otvorenie prevádzok

Uvoľnenie opatrení

Opatrenie - zmena hranice ČR

Opatrenie - zrušenie zákazu návštev

Zmena opatrenia 4592 - k prevádzkam

Zmena opatrenia 3355 - NOSENIE RÚŠOK

Zmena opatrenia č. 4311

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie - nosenie rúška

Zmena opatrenia č. OLP/4311/2020

Zmena opatrenia - prevádzky zariadenia pre deti a mládež

Opatrenie - Štátna karanténa

Opatrenie - plánovaná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť a neodkladná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť

Opatrenie - štátna karanténa

Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Opatrenie - hromadné podujatia

Opatrenie - liečebné kúpele, športoviská, školy, zariadenia sociálnych služieb, plavárne

Opatrenie - prekrytie horných dýchacích ciest

Opatrenie - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky 2. fáza

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime

Režimové opatrenie - otvorenie prevádzok

Opatrenia starostky obce Palárikovo

Leták určený pre seniorov - STOP PODVODNÍKOM

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie

Ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie č. 1 prednostu Okresného úradu Nitra

Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia

Oznámenie o uvoľňovaní opatrení

Zákaz vychádzania bez prekrytia horných dýchacích ciest

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

ZMENA režimové opatrenia HH SR 24.3.2020 uzavretie nedeľa

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Prímestská autobusová doprava - oznam

Upozornenie o dodržiavaní pravidiel prevencie pred rizikom infekčného ochorenia COVID-19 na verejných priestranstvách v obci Palárikovo

Oznam Úradu práce

Rozhodnutie - karanténa

Zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest od 21. apríla 2020

Učenie doma - linky pre rodičov: 

https://www.ucimenadialku.sk/

https://vudpap.sk/

Obec

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:203
TÝŽDEŇ:749
CELKOM:1952343

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na