Navigácia

Obsah

Usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie - nosenie rúška

Zmena opatrenia č. OLP/4311/2020

Zmena opatrenia - prevádzky zariadenia pre deti a mládež

Opatrenie - Štátna karanténa

Opatrenie - plánovaná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť a neodkladná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť

Opatrenie - štátna karanténa

Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Opatrenie - hromadné podujatia

Opatrenie - liečebné kúpele, športoviská, školy, zariadenia sociálnych služieb, plavárne

Opatrenie - prekrytie horných dýchacích ciest

Opatrenie - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky 2. fáza

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime

Režimové opatrenie - otvorenie prevádzok

Opatrenia starostky obce Palárikovo

Leták určený pre seniorov - STOP PODVODNÍKOM

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie

Ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie č. 1 prednostu Okresného úradu Nitra

Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia

Oznámenie o uvoľňovaní opatrení

Zákaz vychádzania bez prekrytia horných dýchacích ciest

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

ZMENA režimové opatrenia HH SR 24.3.2020 uzavretie nedeľa

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Prímestská autobusová doprava - oznam

Upozornenie o dodržiavaní pravidiel prevencie pred rizikom infekčného ochorenia COVID-19 na verejných priestranstvách v obci Palárikovo

Oznam Úradu práce

Rozhodnutie - karanténa

Zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest od 21. apríla 2020

Učenie doma - linky pre rodičov: 

https://www.ucimenadialku.sk/

https://vudpap.sk/