Navigácia

Obsah

Opatrenie k prevádzkam

Opatrenie k prekrytiu horných dýchacích ciest

Nové opatrenia COVID - 19

NARIADENIE VLÁDY SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID - 19 

NOVÉ opatrenie - prevádzky

NOVÉ opatrenie - rúška

Opatrenie - Prevádzkovatelia zariadení

Opatrenie - Prechod hraníc

Opatrenie - RÚŠKA

Opatrenie

Usmernenie ôsma aktualizácia

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť nosiť rúško

Opatrenia - prevádzky

Cestovanie do SR po 1.9.2020

Opatrenie k noseniu rúšok

Opatrenie k prevádzkam

Opatrenie - domáca izolácia a rizikové krajiny

Opatrenie - Nosenie rúšok

Opatrenie - domáca izolácia

Opatrenie - Otvorenie prevádzok

Uvoľnenie opatrení

Opatrenie - zmena hranice ČR

Opatrenie - zrušenie zákazu návštev

Zmena opatrenia 4592 - k prevádzkam

Zmena opatrenia 3355 - NOSENIE RÚŠOK

Zmena opatrenia č. 4311

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie - nosenie rúška

Zmena opatrenia č. OLP/4311/2020

Zmena opatrenia - prevádzky zariadenia pre deti a mládež

Opatrenie - Štátna karanténa

Opatrenie - plánovaná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť a neodkladná operačná/intervenčná zdravotná starostlivosť

Opatrenie - štátna karanténa

Opatrenie - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Opatrenie - hromadné podujatia

Opatrenie - liečebné kúpele, športoviská, školy, zariadenia sociálnych služieb, plavárne

Opatrenie - prekrytie horných dýchacích ciest

Opatrenie - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky 2. fáza

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime

Režimové opatrenie - otvorenie prevádzok

Opatrenia starostky obce Palárikovo

Leták určený pre seniorov - STOP PODVODNÍKOM

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie

Ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Opatrenie č. 1 prednostu Okresného úradu Nitra

Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia

Oznámenie o uvoľňovaní opatrení

Zákaz vychádzania bez prekrytia horných dýchacích ciest

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

ZMENA režimové opatrenia HH SR 24.3.2020 uzavretie nedeľa

Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Prímestská autobusová doprava - oznam

Upozornenie o dodržiavaní pravidiel prevencie pred rizikom infekčného ochorenia COVID-19 na verejných priestranstvách v obci Palárikovo

Oznam Úradu práce

Rozhodnutie - karanténa

Zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest od 21. apríla 2020

Učenie doma - linky pre rodičov: 

https://www.ucimenadialku.sk/

https://vudpap.sk/