Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Evidencia poplatku za komunálne odpady

Link na stránku pre sledovanie úhrad poplatku za komunálne odpady a zrealizovaných vývozov KO: 

https://pa.spravaodpadu.sk/home

V prvom kroku je potrebné sa registrovať, kliknutím na ikonku "Prihlásenie" v pravo hore. Následne kliknete na ikonku "Registrácia" /v strede/. Vyplníte osobné údaje osoby, na ktorú je nehnuteľnosť evidovaná a kliknete na ikonu "Prihlásenie". Potom vám bude odoslaný potvrdzujúci link na váš email. Po kliknutí na tento link je registrácia dokončená. Následne sa môžete prihlásiť zadaním emailu a hesla. 

Pre prípad viacerých vlastníkov nehnuteľnosti oznamujeme, že v systéme je zadaná osoba, na ktorú boli vystavované žetóny. Túto skutočnosť si môžete overiť na t. č. 0356911317 alebo mailom: kodadova@obecpalarikovo.sk. 

Po prihlásení do správy odpadov uvidíte svoje platby a zrealizované vývozy. Zároveň uvidíte svoj desaťmiestny kód, ktorý je nutné používať ako variabilný symbol pri realizácii platieb za odpad. 

Číslo účtu pre platby je: SK53 0200 0000 0020 4079 2857

Upozornenie: V zmysle platného VZN č. 3/2021 sa poplatok platí štvrťročne vždy do  31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra. 

Poplatok je možné zaplatiť aj jednou úhradou na celý rok do 31. januára. Sumu poplatku si vypočítate ako počet plánovaných vývozov vynásobený sumou 4,40 eur.

 

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na