Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:                                   Obec Palárikovo

Sídlo:                                                      Hlavná 82, 941 11, Palárikovo

IČO:                                                        00309176

DIČ:                                                         

IČ DPH:                                                    nie je platiteľom DPH

Číslo účtu:                                                IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172

Bankové spojenie:                                      VÚB a.s. 

SWIFT kód:                                                SUBASKBX

Štatutárny zástupca:                                  Mgr. Ľubica Karasová, starosta obce

Telefón:                                                     035/6911312

Webové sídlo:                                            www.obecpalarikovo.sk

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na