Navigácia

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Viktor Berkeš, NEKA, Mládežnícka č. 6, Palárikovo, Tel.: 0905711595
 • Mgr.Erika Bršelová, SMER-SD, Hlavná č.46, Palárikovo, Tel.: 0907980586
 • Jaroslav Bujaček., SMER-SD, Krížna č.31, Palárikovo, Tel.: 0905748539
 • Ing. Alžbeta Husková, NEKA, Hlavná č. 33, Palárikovo, Tel.: 0903905689
 • doc.PhDr.Monika Jankechová, PhD., SIEŤ, ČSLA č.3, Palárikovo, Tel.: 0908484926
 • Mgr. Rudolf Kodada, NEKA, Kukučínova č. 42, Palárikovo, Tel.: 0905596049
 • Ľudmila Košíková., SMER-SD, Hviezdoslavova č. 25, Palárikovo, Tel.: 0940750616
 • Ing. Igor Rezdovič, NEKA, J. Matušku 27, Palárikovo, Tel.: 0905607838
 • Tomáš Slivoň, NEKA, J.A.Komenského 2, Palárikovo, Tel.: 0905458905
 • PaedDr. Miroslava Tóthová, SMER-SD, Štefánikova 157, Palárikovo, Tel.: 0905518548
 • Ing. Róbert Židuliak, SMER-SD, Kukučinová 11, Palárikovo, Tel.: 0918802410


HLAVNÝ KONTROLÓR

            Ing. Peter Tomšík
            Hlavný kontrolór Obecný úrad Palárikovo