Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecná rada

doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

Tomáš Slivoň

Ing. Igor Rezdovič

Ing. Róbert Židuliak

Komisia životného prostredia
Predseda: Ing. Alžbeta Husková
Členovia: Jaroslav Bujaček
  Ľudmila Košíková
  Ing. Alena Hrdinová
  Mgr. Ľubica Karasová
  Ing. Milan Markusek
  Miroslav Pápeš
Tajomníčka Ing. Iveta Markusková
 
 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
Predseda: Mgr. Erika Bršelová
Členovia: Tomáš Slivoň
  Ing. František Sedlár
  Ing. Magdaléna Mellenová
  Ing. Vladimír Hakke
  Ján Voderadský
  Bc. Jaroslv Garaj
  Martin Šátek
  Eduard Stojka
Tajomníčka: Alžbeta Jankulárová

 

Komisia sociálna, bytová, kultúry, vzdelávanie, mládeže a športu
Predseda: PaedDr. Miroslava Tóthová
Členovia: Viktor Berkeš
  Bc. Alžbeta Kalincová
  Mgr. Ivana Ševčíková
  Mgr. Katarína Pechová
  Matúš Hlozák
  Helena Markuseková
  Marta Révaiová
  Ivan Mančík
  Ing. Štefan Kovalčík
Tajomníčka: Ľudmila Juríková

 

Komisia finančná, pre správu obecného majetku a podnikateľskú činnosť 
 
Predseda: Ing. Róbert Židuliak
Členovia: Ing. Igor Rezdovič
  Mgr. Rudolf Kodada
  Mgr. Dana Samuelová
Tajomníčka Eva Kurucová

 

Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zák.č.545/2005 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
Členovia: Ing. Róbert Židuliak
  Ing. Alžbeta Husková