Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecná rada

Ing. Igor Rezdovič

Tomáš Slivoň

Mgr. Katarína Pechová

Mgr. Mário Rudinský

Komisia životného prostredia
Predseda: Mgr. Lukáš Krásny
Členovia: Viktor Berkeš
  Jaroslav Bujaček
  Mgr. Roman Bujaček
  Boris Karas
  Ing. Milan Markusek
  Miroslav Pápeš
  Roman Sucháň
Tajomníčka Ing. Branislav Sádovský
 
 

 

Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Mário Rudinský
Členovia: Mgr. Rudolf Kodada
  Marek Zálešák
  Jarmila Žirková
  Ing. Vladimír Hakke
  Martin Šátek
  Bc. Jaroslav Garaj
  Ing. Jozef Huska, PhD.
Tajomníčka: JUDr. Kristína Slivoňová

 

Komisia sociálna, bytová, kultúry, vzdelávania, športu a práce s mládežou
Predseda: Mgr. Katarína Pechová
Členovia: prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
  Mgr. Ivana Ševčíková
  Jana Tatárová
  Matúš Hlozák
  Štefan Blahovec
  Ivan Mančík
  Mgr. Boris Holič
Tajomníčka: Erika Galbavá

 

Komisia finančná, pre správu obecného majetku a podnikateľskú činnosť 
 
Predseda: Ing. Róbert Židuliak
Členovia: Ing. Igor Rezdovič
  Ing. Marek Galbavý
  Ing. Monika Jančárová
Tajomníčka Alžbeta Podhorská

 

Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zák.č.545/2005 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: Tomáš Slivoň
Členovia: Viktor Berkeš
  Marek Zálešák