Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 194x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 172x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 187x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 228x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 164x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 182x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 137x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 139x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 137x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 156x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 187x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 152x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 147x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 147x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 157x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 180x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 160x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 174x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 162x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 155x | 30.05.2018

Stránka