Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 420x | 26.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 340x | 26.09.2019

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 334x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 489x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 343x | 26.09.2019

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 345x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 288x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 263x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 261x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 335x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 612x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 92x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 335x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 357x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 302x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 337x | 26.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 387x | 26.09.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 372x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 350x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 340x | 26.09.2019

Stránka