Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 298x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 244x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 262x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 341x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 231x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 268x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 197x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 198x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 194x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 244x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 324x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 16x | 01.07.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 233x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 258x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 211x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 234x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 280x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 261x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 256x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 242x | 30.05.2018

Stránka