Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 450x | 26.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 361x | 26.09.2019

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 353x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 516x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 364x | 26.09.2019

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 372x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 310x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 295x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 283x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 378x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 728x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 113x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 354x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 380x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 324x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 361x | 26.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 503x | 26.09.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 392x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 367x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 364x | 26.09.2019

Stránka