Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 221x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 188x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 208x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 249x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 178x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 211x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 150x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 157x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 152x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 190x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 231x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 166x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 170x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 163x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 174x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 208x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 178x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 191x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 186x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 171x | 30.05.2018

Stránka