Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 338x | 26.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 279x | 26.09.2019

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 286x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 406x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 263x | 26.09.2019

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 295x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 221x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 221x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 214x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 280x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 442x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 45x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 274x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 298x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 234x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 279x | 26.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 316x | 26.09.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 310x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 289x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 281x | 26.09.2019

Stránka