Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 396x | 26.09.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 322x | 26.09.2019

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 320x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 467x | 26.09.2019

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 322x | 26.09.2019

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 330x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 271x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 252x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 247x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 317x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 549x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 78x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 319x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 343x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 285x | 26.09.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 323x | 26.09.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 360x | 26.09.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 360x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 334x | 26.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 324x | 26.09.2019

Stránka