Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 283x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 231x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 247x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 318x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 219x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 254x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 185x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 187x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 185x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 228x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 290x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 5x | 01.07.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 220x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 232x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 198x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 216x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 257x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 237x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 242x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 228x | 30.05.2018

Stránka