Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 115x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 95x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 115x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 140x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 104x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 106x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 79x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 92x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 85x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 93x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 115x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 85x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 95x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 89x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 96x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 98x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 93x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 100x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 101x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 93x | 30.05.2018

Stránka