Navigácia

Obsah

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 6x | 22.05.2020

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 10x | 22.05.2020

Plnenie príjmov a výdavkov RO za rok 2019 Stiahnuté: 8x | 22.05.2020

Plnenie príjmov obce za rok 2019 Stiahnuté: 9x | 22.05.2020

Plnenie výdavkov obce za rok 2019 Stiahnuté: 10x | 22.05.2020

Stránka

  • 1