Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu - príjmy 2017 - 2019 Stiahnuté: 63x | 05.10.2018

Návrh rozpočtu obce - výdavky 2017 - 2019 Stiahnuté: 60x | 05.10.2018

Schválený rozpočet - príjmy 2017-2019 Stiahnuté: 64x | 05.10.2018

Schválený rozpočet obce - výdavky 2017-2019 Stiahnuté: 58x | 05.10.2018

Programový rozpočet 2017-2019 Stiahnuté: 65x | 10.10.2018

Čerpanie rozpočtu

Plnenie príjmov za 1-12 / 2017 Stiahnuté: 57x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-12 / 2017 Stiahnuté: 66x | 08.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za 1 - 9 / 2017 Stiahnuté: 69x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-9 / 2017 Stiahnuté: 62x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-9 / 2017 Stiahnuté: 63x | 08.10.2018

Monitorovacia správa k 30.6.2017 Stiahnuté: 57x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-6 / 2017 Stiahnuté: 57x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-6 / 2017 Stiahnuté: 59x | 08.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 99x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-3 / 2017 Stiahnuté: 64x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-3 / 2017 Stiahnuté: 64x | 08.10.2018

Úpravy rozpočtu

Úprava rozpočtu č.1 Stiahnuté: 57x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.2 Stiahnuté: 64x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.3 Stiahnuté: 63x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 65x | 08.10.2018

Stránka