Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet - príjmy 2016-2018 Stiahnuté: 69x | 08.10.2018

Schválený rozpočet obce - výdavky 2016-2018 Stiahnuté: 75x | 08.10.2018

Programový rozpočet 2016-2018 Stiahnuté: 75x | 10.10.2018

Čerpanie rozpočtu

Plnenie príjmov za 1-12 / 2016 Stiahnuté: 68x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-12 / 2016 Stiahnuté: 72x | 08.10.2018

Hodnotiaca správa k 31.12.2016 Stiahnuté: 75x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-9 / 2016 Stiahnuté: 66x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-9 / 2016 Stiahnuté: 64x | 08.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za 1 - 9/ 2016 Stiahnuté: 71x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-6 / 2016 Stiahnuté: 61x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-6 / 2016 Stiahnuté: 60x | 08.10.2018

Monitorovacia správa k 30.06.2016 Stiahnuté: 60x | 08.10.2018

Plnenie príjmov za 1-3 / 2016 Stiahnuté: 69x | 08.10.2018

Plnenie výdavkov 1-3 / 2016 Stiahnuté: 67x | 08.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 66x | 08.10.2018

Úpravy rozpočtu

Úprava rozpočtu č.1 Stiahnuté: 72x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.2 Stiahnuté: 68x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.3 Stiahnuté: 65x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 65x | 08.10.2018

Úprava rozpočtu č.5 Stiahnuté: 72x | 08.10.2018

Stránka