Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Územný plán

Zmeny a doplnky č.1/2004

Komplexný urbanistický návrh - lokalita A - ČS PHM

Komplexný urbanistický návrh - lokalita A - ČS PHM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,82 MB

Komplexný urbanistický návrh - lokalita B - HOSPIC

Komplexný urbanistický návrh - lokalita B - HOSPIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,27 MB

Komplexný urbanistický návrh - lokalita C

Komplexný urbanistický návrh - lokalita C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,24 MB

Prehľad

Prehľad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,86 kB

Prílohy

Prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,24 MB

ÚP SÚ Palárikovo - Zmeny a doplnky č.1-2004

ÚP SÚ Palárikovo - Zmeny a doplnky č.1-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,67 kB

ÚPN SÚ obce - Riešené lokality - A,B,C

ÚPN SÚ obce - Riešené lokality - A,B,C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,83 MB

Zmeny a doplnky č.2/2005

Komplexný urbanistický návrh

Komplexný urbanistický návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,73 MB

Lokalizácia priemyselného parku

Lokalizácia priemyselného parku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Návrh dopravy

Návrh dopravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,19 MB

Návrh energetiky - elektrifikácia a telekomunikácie

Návrh energetiky - elektrifikácia a telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,36 MB

Návrh energetiky - plynofikácia

Návrh energetiky - plynofikácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,75 MB

Návrh vodného hospodárstva

Návrh vodného hospodárstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,66 MB

ÚP SÚ - Zmeny a doplnky č.2-2005

ÚP SÚ - Zmeny a doplnky č.2-2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,79 kB

VÚC Nitrianskeho kraja - komplexný urbanistický návrh - sídelná štruktúra

VÚC Nitrianskeho kraja - komplexný urbanistický návrh - sídelná štruktúra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,25 kB

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,58 kB

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,43 MB

Vymedzenie lokality priemyselného parku

Vymedzenie lokality priemyselného parku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,89 MB

Zmeny a doplnky č.3/2007

Komplexný urbanistický návrh

Komplexný urbanistický návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,76 MB

Komplexný urbanistický návrh - časť Ľudovítov

Komplexný urbanistický návrh - časť Ľudovítov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,66 MB

Návrh dopravy

Návrh dopravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,36 MB

Návrh energetiky - elektrifikácia a telekomunikácie

Návrh energetiky - elektrifikácia a telekomunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,27 MB

Návrh energetiky - plynofikácia

Návrh energetiky - plynofikácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,66 MB

Návrh vodného hospodárstva

Návrh vodného hospodárstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,23 MB

Návrh vodného hospodárstva - odvedenie odpadových vôd - VPS

Návrh vodného hospodárstva - odvedenie odpadových vôd - VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,08 MB

Prílohy

Prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,51 MB

Schéma riešených lokalít

Schéma riešených lokalít.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,76 MB

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,06 kB

Zmeny a doplnky č.3-2007

Zmeny a doplnky č.3-2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,75 kB

Zmeny a doplnky č.4/2008

Schéma riešených lokalít - Priemyselný park Veľké Čiky

Schéma riešených lokalít - Priemyselný park Veľké Čiky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB

Zmeny a doplnky č.4-2008

Zmeny a doplnky č.4-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,73 kB

Zmeny a doplnky č.5/2012

1. Širšie vzťahy

1. Širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,95 kB

1. Širšie vzťahy - sútlač

1. Širšie vzťahy - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,71 kB

2. Komplexný návrh

2. Komplexný návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,62 kB

2A. Komplexný návrh - sútlač

2A. Komplexný návrh - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,21 kB

2B. Komplexný návrh - sútlač

2B. Komplexný návrh - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,46 kB

3. Vonkajšia elek. + slaboprúd

3. Vonkajšia elek. + slaboprúd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,92 kB

3A. Vonkajšia elek. + slaboprúd - sútlač

3A. Vonkajšia elek. + slaboprúd - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,6 kB

3B. Vonkajšia elek. + slaboprúd - sútlač

3B. Vonkajšia elek. + slaboprúd - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,19 kB

4. Vodné hospodárstvo

4. Vodné hospodárstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,54 kB

4A. Vodné hospodárstvo - sútlač

4A. Vodné hospodárstvo - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,67 kB

4B. Vodné hospodárstvo - sútlač

4B. Vodné hospodárstvo - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,38 kB

5. Návrh dopravy

5. Návrh dopravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,35 kB

5A. Návrh dopravy - sútlač

5A. Návrh dopravy - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,74 kB

5B. Návrh dopravy - sútlač

5B. Návrh dopravy - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,38 kB

6. Plynofikácia

6. Plynofikácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,39 kB

6A. Plynofikácia - sútlač

6A. Plynofikácia - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 672,08 kB

6B. Plynofikácia - sútlač

6B. Plynofikácia - sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,04 kB

Tabuľka PPF Model

Tabuľka PPF Model.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,54 kB

Zmeny a doplnky č.5-2012

Zmeny a doplnky č.5-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,13 kB

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na