Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy - rok 2017

 1. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
 2. Kolektívna zmluva
 3. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov číslo 5/2012 - Mária Juríková
 4. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/34
 5. Dodatok číslo 4 k Zmluve číslo 9/2013 - Arriva
 6. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
 7. Dodatok číslo 13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 12.07.2010
 8. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2016
 9. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2014
 10. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2014
 11. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 7/2014
 12. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2014
 13. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2014
 14. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2015
 15. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2014
 16. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11/2014
 17. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2015
 18. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2016
 19. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2016
 20. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2015
 21. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2015
 22. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2016
 23. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2016
 24. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2015
 25. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/2015
 26. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2015
 27. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 7/2015
 28. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2015
 29. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2014
 30. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
 31. Dohoda č. 16/17/054/16
 32. Dohoda č. 17/17/054/29-ŠnZ
 33. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
 34. Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
 35. Rámcová dohoda č. Z201712506_Z
 36. Kúpna zmluva
 37. Dohoda o ukončení Rámcovej dohody
 38. Kúpna zmluva
 39. Rámcová dohoda
 40. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
 41. Zmluva o kontrolnej činnosti
 42. Kúpna zmluva - Poľnohospodárske družstvo
 43. Dohoda č. 17/17/054/65
 44. Kúpna zmluva
 45. Licenčná zmluva
 46. Dohoda o predčasnom ukončení nájomnej zmluvy
 47. Zmluvy o prevádzke triedeného zberu
 48. Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku
 49. Rámcová zmluva k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu
 50. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO-SC111-2016-10/34
 51. Zmluva o združenej dodávke elektriny
 52. Dodatok č. 3 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. DC2013/040/Palárikovo
 53. Rámcová kúpna zmluva
 54. Zmluva o dielo č. 1/2017
 55. Kúpna zmluva
 56. Dohoda č. 17/17/054/99 - PZ
 57. Zmluva o dielo
 58. Zmluva č. 37434 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
 59. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 60. Dodatok č. 1 k Dohode 17/17/054/99-PZ
 61. Kúpna zmluva
 62. Zmluva o dielo č. 20170106-1-LB
 63. Zmluva - Ranč Mohykán
 64. Zmluva - ADAM Moto Klub Palárikovo
 65. Zmluva - Krok s úsmevom
 66. Zmluva - Poľovné združenie
 67. Nájomná zmluva č, 1/2017
 68. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 69. Zmluva - Naše deti Palárikova
 70. Zmluva o nájme - Odborné učilište internátne Mojmírovce
 71. Zmluva o termínovanom úvere
 72. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
 73. Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov
 74. Dohoda č. 17/17/054/139
 75. Dohoda č. 17/17/054/144 - PZ
 76. Zmluva o dielo - Záhradné centrum Alberi
 77. Zmluva o dielo - Enercom
 78. Zmluva o dielo - Slovak Global Trade Company
 79. Kúpna zmluva - YSSEL
 80. Kúpna zmluva - Róbert Hatina
 81. Zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko
 82. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
 83. Dohoda č. 17/17/054/153
 84. Darovacia zmluva
 85. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 2/2017
 86. Dodatok č. 2/2017
 87. Nájomná zmluva č. 2/2017
 88. Nájomná zmluva č. 3/2017
 89. Zmluva o zabezpečovaní odbytu vyseparovaných komodít a vývozu zmesového komunálneho odpadu
 90. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
 91. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
 92. Zmluva o výstavbe
 93. Nájomná zmluva o nájme pozemku č. 1/2017
 94. Zmluva o umeleckom výkone - Kristián Kuruc
 95. Zmluva o umeleckom výkone - Ľudovít Kuruc
 96. Zmluva o umeleckom výkone - Michael Lorincz
 97. Zmluva o dielo
 98. Kúpna zmluva - Jozef a Erika Borošoví
 99. Zmluva - iToilets s.r.o.
 100. Nájomná zmluva číslo 5/2017
 101. Dohoda číslo 17/17/010/16
 102. Nájomná zmluva číslo 4/2017
 103. Nájomná zmluva číslo 6/2017
 104. Dohoda č. 17/17/050/38/ NP PZ VAOTP - 3
 105. Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 1/2017/RCJ
 106. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2017
 107. Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
 108. Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
 109. Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
 110. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 111. Dohoda č. 17/17/054/217 -PZ
 112. Zmluva o podporenej činnosti vo verejnom obstarávaní
 113. Zmluva o dielo - M. R. Stav, s.r.o.
 114. Dohoda č. 17/17/012/35
 115. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 202976839
 116. Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb č. 2030160207
 117. Kúpna zmluva - Milan a Gabriela Sýkoroví
 118. Zmluva 5/MV-NR/2017
 119. Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na