Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2020

Nájomná zmluva

95/2020

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

21. 12. 2020

Zmluva o dielo č. 39/2020

94/2020

Neuvedené

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

14. 12. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

93/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

91/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Palárikovo

30. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

90/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Palárikovo

27. 11. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

92/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Palárikovo

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-155-058/2020

89/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Palárikovo

23. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

88/2020

78 205,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Palárikovo

23. 11. 2020

Zmluva o nájme pozemku

87/2020

732,00 EUR

Mária Pechová

Obec Palárikovo

16. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

86/2020

Neuvedené

HARDCORE GYM, združenie

Obec Palárikovo

13. 11. 2020

Zmluva o nájme pozemku

85/2020

Neuvedené

Ondrej Olvecký

Obec Palárikovo

9. 11. 2020

Zmluva o dielo č. 28/2020

84/2020

1 340,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

9. 11. 2020

Zmluva o dielo 07/2020

83/2020

1 140,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

6. 11. 2020

Nájomná zmluva

82/2020

Neuvedené

Juraj Mitro a Jana Mitrová

Obec Palárikovo

5. 11. 2020

Dohoda o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

81/2020

Neuvedené

Ing. Róbert Židuliak a Mgr. Branislav Bízik

Obec Palárikovo

27. 10. 2020

Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb

80/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Palárikovo

27. 10. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

79/2020

Neuvedené

KOOR, s. r. o.

Obec Palárikovo

21. 10. 2020

Dohoda č. 20/17/010/34

78/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

14. 10. 2020

Kúpna zmluva

77/2020

14 345,76 EUR

MORAM CZ, s. r. o.

Obec Palárikovo

9. 10. 2020

Mandátna zmluva

76/2020

Neuvedené

Ing. Vladimír Hakke

Obec Palárikovo

30. 9. 2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

75/2020

Neuvedené

Patrik Valkár a Adrián Bajzík

Obec Palárikovo

30. 9. 2020

Zmluva o nájme pozemku

74/2020

Neuvedené

Marianna Petríková

Obec Palárikovo

30. 9. 2020

Zmluva o nájme pozemku

73/2020

Neuvedené

Angela Smoláriková

Obec Palárikovo

30. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb karanténnej stanice

72/2020

Neuvedené

OZ Zatúlané psíky Šaľa

Obec Palárikovo

29. 9. 2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

71/2020

Neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Palárikovo

28. 9. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

70/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Palárikovo

25. 9. 2020

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 6/2019

69/2020

Neuvedené

Ingrida Rácová

Obec Palárikovo

23. 9. 2020

Dodatok č. 4/2020

68/2020

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Palárikovo

23. 9. 2020

Nájomná zmluva č. 13/2020

67/2020

Neuvedené

Ladislav Tantoš a Adriána Tantošová

Obec Palárikovo

21. 9. 2020

Nájomná zmluva č. 12/2020

66/2020

Neuvedené

Margita Markusková

Obec Palárikovo

18. 9. 2020

Príkazná zmluva

65/2020

100,00 EUR

Kristína Mišovičová

Obec Palárikovo

16. 9. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

64/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Palárikovo

14. 9. 2020

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. KNP 3/2020

63/2020

10,00 EUR

Alexander Vígh - Cirkus varieté Karlson Agentúra

Obec Palárikovo

10. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav

62/2020

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Obec Palárikovo

8. 9. 2020

Zmluva o dielo

61/2020

45 600,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA

Obec Palárikovo

2. 9. 2020

Dodatok č. 7 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

60/2020

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

27. 8. 2020

Mandátna zmluva

59/2020

3 900,00 EUR

Ing. arch. Miroslav Šafranko

Obec Palárikovo

24. 8. 2020

Licenčná zmluva

58/2020

Neuvedené

DATALAN, a. s.

Obec Palárikovo

11. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb

57/2020

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

27. 7. 2020

Zmluva o dielo

56/2020

15 100,88 EUR

CALIBRA-STAV s.r.o.

Obec Palárikovo

24. 7. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 22.6.2009

55/2020

Neuvedené

Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT

Obec Palárikovo

9. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

54/2020

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Palárikovo

8. 7. 2020

Nájomná zmluva číslo 10/2020

53/2020

Neuvedené

Eleonóra Valachovičová

Obec Palárikovo

8. 7. 2020

Príkazná zmluva

52/2020

450,00 EUR

Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc. a Dr. Li

Obec Palárikovo

8. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 č. 03/2020

51/2020

500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Palárikovo

Obec Palárikovo

3. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 č. 02/2020

50/2020

1 600,00 EUR

Krok s úsmevom

Obec Palárikovo

2. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 04/2020

49/2020

800,00 EUR

Poľovné združenie Palárikovo

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Nájomná zmluva č. 6/2020

48/2020

Neuvedené

Zuzana Farkašová

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Nájomná zmluva č. 10/2020

47/2020

Neuvedené

Olívia Chlapcová

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 č. 06/2020

46/2020

200,00 EUR

HARDCORE GYM, združenie

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Kúpna zmluva

45/2020

Neuvedené

Jozef Hlavačka

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Kúpna zmluva

44/2020

4 800,00 EUR

Ing. Miroslav Vrbovský

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Nájomná zmluva o prenájme bytu č. 9/2020

43/2020

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 č. 5/2020

42/2020

1 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Palárikovo

1. 7. 2020

Nájomná zmluva č. 7/2020

41/2020

Neuvedené

Mária Dubcová

Obec Palárikovo

30. 6. 2020

Zmluva o dielo

40/2020

4 140,00 EUR

FORTE ACOUSTIC, spol. s.r . o.

Obec Palárikovo

29. 6. 2020

Zmluva o dielo č. 17/2020

39/2020

390,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

25. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01965

38/2020

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

24. 6. 2020

Nájomná zmluva č. 5/2020

37/2020

Neuvedené

Dana Bachorecová a Martin Bachorec

Obec Palárikovo

22. 6. 2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

36/2020

116,30 EUR

Monika Illéšová

Obec Palárikovo

22. 6. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

35/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

5. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo č. 01/2020

34/2020

19 000,00 EUR

Obecná telovýchovná jednota Palárikovo

Obec Palárikovo

2. 6. 2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

33/2020

Neuvedené

HARDCORE GYM, združenie

Obec Palárikovo

1. 6. 2020

Zmluva o akceptácii platobných kariet

32/2020

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Palárikovo

27. 5. 2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

31/2020

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

22. 4. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

30/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Palárikovo

14. 4. 2020

Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.02.2003

29/2020

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

7. 4. 2020

Zmluva o dielo

28/2020

5 604,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA

Obec Palárikovo

31. 3. 2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-03/2010-KaHR-ZZ2

27/2020

Neuvedené

SIEA

Obec Palárikovo

26. 3. 2020

Kúpna zmluva

26/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

24. 3. 2020

Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov a Zmluva o sprostredkovaní

25/2020

1 340,00 EUR

Pavol Tallo, Ing.

Obec Palárikovo

16. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

24/2020

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Palárikovo

4. 3. 2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

23/2020

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

4. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

22/2020

Neuvedené

Mgr. Kristína Babiaková

Obec Palárikovo

2. 3. 2020

Dohoda o odvoze a likvidácii odpadových vôd

21/2020

Neuvedené

Obecné služby Tvrdošovce s. r. o.

Obec Palárikovo

28. 2. 2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti

20/2020

Neuvedené

SIEA

Obec Palárikovo

28. 2. 2020

Darovacia zmluva

19/2020

Neuvedené

Ganywed, s. r. o.

Obec Palárikovo

19. 2. 2020

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku

18/2020

Neuvedené

Ján Valašek

Obec Palárikovo

19. 2. 2020

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku

17/2020

Neuvedené

Stanislav Dubský

Obec Palárikovo

17. 2. 2020

Mandátna zmluva

16/2020

Neuvedené

Ing. arch. Miroslav Šafranko

Obec Palárikovo

13. 2. 2020

Darovacia zmluva

15/2020

100,00 EUR

Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky

Obec Palárikovo

13. 2. 2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa

14/2020

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Palárikovo

11. 2. 2020

Kúpna zmluva

13/2020

Neuvedené

Ing. Matej Lehocky a Ing. Diana Lehocka

Obec Palárikovo

10. 2. 2020

Nájomná zmluva č. 4/2020

12/2020

Neuvedené

František Balogh

Obec Palárikovo

10. 2. 2020

Nájomná zmluva č. 2/2020

11/2020

Neuvedené

Ulrika Kaňáková

Obec Palárikovo

7. 2. 2020

Zmluva č. NR151744 o spolupráci

10/2020

Neuvedené

Recobal s. r. o.

Obec Palárikovo

7. 2. 2020

Nájomná zmluva č. 3/2020

9/2020

Neuvedené

František Olvecký

Obec Palárikovo

6. 2. 2020

Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o dielo č. 30 - Palárikovo / 2011

8/2020

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Palárikovo

6. 2. 2020

Kúpna zmluva

7/2020

2 000,00 EUR

Tatiana Voderadská

Obec Palárikovo

29. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6/2020

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Obec Palárikovo

23. 1. 2020

Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách

5/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Palárikovo

16. 1. 2020

Kúpna zmluva

4/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

15. 1. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP - Kompostéry pre obec Palárikovo

3/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Palárikovo

8. 1. 2020

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 9/2013

2/2020

Neuvedené

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)

Obec Palárikovo

2. 1. 2020

Nájomná zmluva o prenájme bytu číslo 1/2020

1/2020

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:283
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1888811

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na