Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 12. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

92/2019

Neuvedené

Zuzana Juríková

Obec Palárikovo

16. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

91/2019

360,00 EUR

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

11. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

90/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Palárikovo

6. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb BOZP

89/2019

Neuvedené

Petráš Stanislav, Ing.

Obec Palárikovo

6. 12. 2019

D O H O D A č. 19/17/050/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso

88/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

5. 12. 2019

Príkazná zmluva

87/2019

100,00 EUR

Mgr. Regina Kondrlíková

Obec Palárikovo

3. 12. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

86/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

22. 11. 2019

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

85/2019

Neuvedené

Tibor Gyenes

Obec Palárikovo

18. 11. 2019

Zmluva o dielo

84/2019

8 690,35 EUR

Roman Petró -ELIS elektro

Obec Palárikovo

13. 11. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

83/2019

1 440,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Palárikovo

12. 11. 2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. ZVB 1/2019

82/2019

Neuvedené

Viera Sedlárová

Obec Palárikovo

6. 11. 2019

Zmluva o inzercii

81/2019

134,40 EUR

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Palárikovo

6. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní služby "Kniha jázd"

80/2019

Neuvedené

TLV, s.r.o.

Obec Palárikovo

5. 11. 2019

Príkazná zmluva

79/2019

100,00 EUR

prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.

Obec Palárikovo

5. 11. 2019

Príkazná zmluva

78/2019

100,00 EUR

Daniel Archleb

Obec Palárikovo

31. 10. 2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

77/2019

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

25. 10. 2019

Zmluva o dielo

76/2019

6 971,00 EUR

WOOD STYLE - Erich Berkeš

Obec Palárikovo

24. 10. 2019

Príkazná zmluva

75/2019

80,00 EUR

Alena Magyarová

Obec Palárikovo

24. 10. 2019

Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve

74/2019

Neuvedené

Stabilita, d. d. s., a. s.

Obec Palárikovo

16. 10. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

73/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Palárikovo

16. 10. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

72/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Palárikovo

16. 10. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Čiky

71/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Palárikovo

14. 10. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

70/2019

193,20 EUR

EKOTEC spol. s.r.o.

Obec Palárikovo

10. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

69/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

68/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

67/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

66/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10. 10. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

65/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

27. 9. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

64/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

26. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov

63/2019

Neuvedené

ITALSLOVA, spol. s. r. o.

Obec Palárikovo

26. 9. 2019

Nájomná zmluva číslo 7/2019

62/2019

Neuvedené

Ladislav Podbehlý

Obec Palárikovo

24. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

61/2019

39 052,57 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Palárikovo

24. 9. 2019

Príkazná zmluva

60/2019

100,00 EUR

Kristína Mišovičová

Obec Palárikovo

23. 9. 2019

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

59/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

23. 9. 2019

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

58/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

13. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04355

57/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

13. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-512-04250

56/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

12. 9. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB 1/2019

55/2019

400,00 EUR

Viera Sedlárová

Obec Palárikovo

11. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

54/2019

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

Obec Palárikovo

5. 9. 2019

Dohoda č. 19/17/054/116 (50+)

53/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

5. 9. 2019

Kúpna zmluva

52/2019

1 240,00 EUR

Peter Olvecký, Štefan Olvecký, Dáša Olvecká

Obec Palárikovo

5. 9. 2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve EKS č. Z201921474_Z

51/2019

Neuvedené

Agrobor

Obec Palárikovo

19. 8. 2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

50/2019

23 001,00 EUR

PHARMEDIX, s.r.o.

Obec Palárikovo

12. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 06/2019

49/2019

700,00 EUR

Poľovné združenie Palárikovo

Obec Palárikovo

12. 8. 2019

Zmluva o dielo

48/2019

6 480,00 EUR

KriLa s.r.o.

Obec Palárikovo

9. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 03/2019

47/2019

400,00 EUR

Ranč Mohykán

Obec Palárikovo

9. 8. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

46/2019

Neuvedené

Helena Szalaiová

Obec Palárikovo

5. 8. 2019

Zmluva o pripojení

45/2019

Neuvedené

SURANY.NET s.r.o.

Obec Palárikovo

30. 7. 2019

Nájomná zmluva o prenájme bytu číslo 7/2019

44/2019

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

29. 7. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

43/2019

12,99 EUR

Helena Szalaiová

Obec Palárikovo

26. 7. 2019

Zmluva č. 91/POD-404/19

42/2019

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

26. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 02/2019

41/2019

700,00 EUR

Naše deti Palárikova

Obec Palárikovo

17. 7. 2019

Kúpna zmluva

40/2019

200,00 EUR

Alena Minarovičová

Obec Palárikovo

17. 7. 2019

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

39/2019

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.

Obec Palárikovo

11. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 05/2019

38/2019

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palárikovo

Obec Palárikovo

10. 7. 2019

Zmluva o inzercii

37/2019

45,60 EUR

Regionpress, s.r.o.

Obec Palárikovo

9. 7. 2019

Zmluva č. 519/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

36/2019

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Palárikovo

8. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 04/2019

35/2019

600,00 EUR

M.Tomšík - Vector

Obec Palárikovo

8. 7. 2019

Zmluva o dielo č. Z2019/364

34/2019

67 810,85 EUR

Starbec s.r.o.

Obec Palárikovo

8. 7. 2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

33/2019

Neuvedené

Szalaiová Helena

Obec Palárikovo

8. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 01/2019

32/2019

1 400,00 EUR

Krok s úsmevom

Obec Palárikovo

8. 7. 2019

Kúpna zmluva

31/2019

Neuvedené

Peter Španír a Viera Španírová

Obec Palárikovo

4. 7. 2019

Zmluva o nájme pozemku a o zriadení vecných bremien

30/2019

Neuvedené

CONEL, s.r.o.

Obec Palárikovo

20. 6. 2019

Nájomná zmluva číslo 6/2019

29/2019

Neuvedené

Ingrida Rácová

Obec Palárikovo

20. 6. 2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-23/60

28/2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

20. 6. 2019

Kúpna zmluva

27/2019

420,00 EUR

Magdaléna Révayová, Jana Valášková, Michal Valášek

Obec Palárikovo

13. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

26/2019

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

10. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01846

25/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

6. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

24/2019

Neuvedené

Mgr. Kristína Babiaková

Obec Palárikovo

3. 6. 2019

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 8/2018

23/2019

Neuvedené

Alena Minarovičová

Obec Palárikovo

17. 5. 2019

Zmluva č. 40/2016-a

22/2019

Neuvedené

Zariadenie pre seniorov Rév - Moča

Obec Palárikovo

16. 5. 2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 01/2019

21/2019

Neuvedené

Radoslav Ulický

Obec Palárikovo

10. 5. 2019

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 250419/1

20/2019

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Palárikovo

9. 5. 2019

Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

19/2019

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

7. 5. 2019

Kúpna zmluva

18/2019

Neuvedené

Martin Jančár a Mário Rudinský

Obec Palárikovo

7. 5. 2019

Nájomná zmluva č. 5/2019

17/2019

Neuvedené

Pavol Smreček

Obec Palárikovo

6. 5. 2019

Zmluva č. 39 660 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

16/2019

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Palárikovo

30. 4. 2019

Nájomná zmluva č. 4/2019

15/2019

Neuvedené

Helena Bábinová

Obec Palárikovo

30. 4. 2019

Nájomná zmluva č. 3/2019

14/2019

Neuvedené

Veronika Hatinová

Obec Palárikovo

8. 4. 2019

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. KNP 1/2019

13/2019

Neuvedené

MAJA CREATIVE, s.r.o.

Obec Palárikovo

4. 4. 2019

Memorandum o spolupráci pre realizovaní Projektu

12/2019

Neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Palárikovo

4. 4. 2019

Kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Palárikovo

4. 4. 2019

Dodatok č. 1/2019

10/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Palárikovo

2. 4. 2019

Zmluva o inzercii

9/2019

134,40 EUR

Regionpress, s.r.o.

Obec Palárikovo

19. 2. 2019

Kolektívna zmluva

8/2019

Neuvedené

SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Palárikovo

8. 2. 2019

Zamestnávateľská zmluva

7/2019

Neuvedené

Stabilita, d. d. s., a. s.

Obec Palárikovo

4. 2. 2019

Poistná zmluva

6/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

25. 1. 2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

5/2019

Neuvedené

Radoslav Ulický

Obec Palárikovo

23. 1. 2019

Nájomná zmluva

4/2019

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

18. 1. 2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

3/2019

Neuvedené

Marián Roštecký

Obec Palárikovo

18. 1. 2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo OPKZP-PO1-SC111-2016-10/34

2/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Palárikovo

18. 1. 2019

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov číslo 5/2012

1/2019

Neuvedené

Mária Juríková

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29
30

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:434
TÝŽDEŇ:1068
CELKOM:1956325

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na