Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Objednávky - rok 2017

Číslo

objednávky

Dodávateľ Text objednávky Objednávka spolu v € Dátum vystavenia
1. Pohrebníctvo Ján Molnár Pohreb s kremáciou 260,00 02.01.2017
2. Smaltovňa Mišík Holíč Smaltované orientačné tabule 124,00 10.01.2017
3. Ing. Renáta Zálešáková, súdny znalec Ocenenie nehnuteľnosti 120,75 15.01.2017
4. Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s. Vytýčenie trasy inžinierskych sietí   08.02.2017
5. TOP SERVIS IT, a. s. Multifunkčná farebná tlačiareň 2 290,80 09.02.2017
6.  Západoslovenská distribučná, a. s. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí   10.02.2017
7. AZ print, spol s. r. o. Tlač obecných novín 969,10 22.02.2017
8.  M. R. Stav s. r. o. Oprava oplotenia areálu PP 310,00 24.02.2017
9. Kníhviazačstvo Tyukos Kníhviazačské práce 93,50 27.02.2017
10.  Inprost, spol s. r. o. Tlačivá priznania k miestnym daniam 19,50 10.03.2017
11. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti   24.03.2017
12. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti   24.03.2017
13. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehntueľnosti   24.03.2017
14. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti   24.03.2017
15. Profiteamservices Oprava elektroinštalácie   24.03.2017
16. MM PRODUCTION Digitálne piano 1469,00 18.04.2017
17. AZ print, spol. s.r.o. Naše noviny č. 2/2017   21.04.2017
18. Nábytok MOZAIKA Nábytok 1233,00 21.04.2017
19. DOPA ŠAĽA Doprava autobusom 105,00 27.04.2017
20. Ing. Vít Drhon FiDRGON Motorový polostrih   27.04.2017
21. Kníhviazačstvo Tyukos Knihviazačské práce   09.05.2017
22. DOPA ŠAĽA Doprava autobusom 280,00 11.05.2017
23. Plynokontrol s.r.o. Revízia regulačného odberného zariadenia 50,00 12.05.2017
24. ARRIVA Nové Zámky, a. s. Doprava autobusom 170,00 18.05.2017
25. ARRIVA Nové Zámky, a. s. Doprava autobusom 203,00 18.05.2017
26. BEFOR s.r.o. Dodávka a montáž autobusovej zastávky 3442,00 22.05.2017
27. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti   24.05.2017
28. BestDrive Pneumatiky 1557,14 25.05.2017
29. BestDrive Pneumatiky 2141,13 25.05.2017
30. COOP Jednota, s. d. Čistiace potreby 200,00 01.06.2017
31. Bioprodukt Dunajský Klátov, s. r. o. Drvenie organickej hmoty 2635,00 01.06.2017
32. ONYX, s.r.o. Polosuchý betón   19.06.2017
33. ARRIVA Nové Zámky, a. s. Doprava autobusom 440,00 20.06.2017
34.  Elstrote, spol. s. r. o. Ochranné pracovné prostriedky   21.06.2017
35. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti a vypracovanie znaleckého posudku   12.07.2017
36.  STABO, s.r.o. Dodávka a montáž klimatizácie na vozidlá 4 317,60 14.07.2017
37.  Ing. Valter Kissary Dodávka a montáž plastových okien 945,60 21.07.2017
38. Aquaplan, s.r.o. Vypracovanie štúdie koncenpčného riešenia stavebných úprav na Poštovej ulici 1 800,00 21.07.2017
39. Aquaplan, s.r.o. Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie riešenia stavbných úprav na Slovenskej ulici 1 400,00 21.07.2017
40. ARRIVA Nové Zámky, a.s. Doprava autobusom 1 080,00  24.07.2017
41. oneTwo, s.r.o. Čistenie a údržba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom v ZŠ 1 877,68 07.08.2017
42. TonerPartner.sk Kompatibilný toner 152,40 17.08.2017
43. ELEKTRO - VACHO Zrevidovanie a vypracovanie revíznej správy - Zberný dvor na Ľudovítove   18.08.2017
44. Tlačiareň Merkur, s.r.o. Tlač obecných novín   25.08.2017
45. ZMOS Rozpočty územnej samosprávy - seminár   25.08.2017
46. DEKORAVIA, s.r.o. Zameranie horizontu a šály na javisku DK   05.09.2017
47. VPP - verej. prosp. podnik, spol. s. r. o. Montáž klimatizácie do traktora 4 228,80 05.09.2017
48. Ing. Gabirela Antáleková Spracovnie Následnej monitorovacej správy č. 2 200,00 05.09.2017
49. Alfygeo, geodetická kancelária Polohopisné a výškopisné zameranie ulice Slovenská a inžinierskych sietí 750,00 07.09.2017
50. Ludo Kuruc

Koncertné vystúpenie 

520,00 08.09.2017
51. ELEKTRO - VACHO

Vypracovanie projektovej dokumntácie skutočného vyhotovenia elektroinštalácie haly

č. 1 a č. 2

850,00 13.09.2017
52. Ondrej Sucháň, Profiteam - Services Oprava miestneho rozhlasu 3 043,00 20.09.2017
53. Ing. Renáta Zálešáková Ocenenie nehnuteľnosti a vypracovnie znaleckého posudku   25.09.2017
54. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výmena vodomeru   25.09.2017
55. SCO TRADE, spol. s.r.o. Posypová soľ   04.10.2017
56. ARRIVA Nové Zámky, a.s. Autobusová preprava   04.10.2017
57. M. R. Stav, s.r.o. Montáž, demontáž, povrchová úprava kovových konštrukcií vtátane výmeny polykarbonátu 802,74 04.10.2017
58. Štefan Révai Sfunkčnenie časti vykurovaiceho systému v bytovom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 24 200,00 24.10.2017
59. Milan Ftáček  PREMNT - MF Výmena plynového kondenzačného kotla v bytovom dome na Mládežnickej ulici 1 805,00 30.10.2017
60. Ing. Tomáš Veselický Tlač stolového kalendára na rok 2018 967,00 30.10.2017
61. M. R. Stav s.r.o. Stavebné práce - oplotenie Obecného úradu 6 102,86 02.11.2017
62. Pohrebníctvo - kamenárstvo Bogdány s.r.o. Pohreb    05.11.2017
63. ARRIVA Nové Zámky, a.s. Doprava autobusom 280,00 06.11.2017
64. Alžbeta Straková Dodávka zástavy obce Palárikovo   09.11.2017
65. RK&eco, s.r.o. Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na ŽP 2 800,00 29.11.2017
66. Kindertrans, súkromná autobusová doprava Autobusová doprava speváckeho súboru Kantata   12.12.2017
67. Tlačiareň Merkur, s.r.o. Tlač obecných novín   18.12.2017

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na