Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Aký je postup poskytnutia alebo zabezpečenia poskytovania sociálnej služby

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby by mal byť nasledovný:

 • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb (uvedený v § 34 až 41), v súlade s vecnou a miestnou príslušnosťou obce a vyššieho územného celku pre podanie tejto žiadosti podľa § 92 ods. 2 až 4 /obec – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, opatrovateľská služba, VÚC – zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie/
 • obec/VÚC vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49
 • obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vypracuje sociálny posudok v súlade § 50
 • na základe zdravotného a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51
 • na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec / VÚC vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb
 • ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, a má záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo jej zabezpečenie s finančnou podporou z verejných prostriedkov a má záujem, aby sa pri platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu na neho vzťahovala právna ochrana zostatku z príjmu pri platení úhrady za sociálnu službu, písomne požiada príslušnú obec alebo VÚC o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,   
 • resp. ak má záujem o poskytovanie ňou vybraným verejným poskytovateľom sociálnej služby, uvedie vybranému verejnému poskytovateľovi sociálnej služby údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • obec alebo vyšší územný celok na základe výberu poskytovateľa občanom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej právnickej osoby, ktorá je verejným poskytovateľom sociálnej služby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 až 9.

Zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

Obec Palárikovo v súlade s ustanovením. § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu.

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Palárikove , ktorý má záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorovv zariadení opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na Obecný úrad Palárikovo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) osobne do podateľne Obecného úradu v Palárikove, alebo poštou na adresu: Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na druh sociálnej služby
 • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony (u osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony)

2.

Žiadosť po doručení na Obecný  úrad v Palárikove  bude evidovaná v podateľni v súlade s Registratúrnym poriadkom. V prípade, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný k jej doplneniu.

3.

Obec Palárikovo na základe zaevidovanej žiadosti požiada písomne neverejného poskytovateľa, ktorého si žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie sociálnej služby.

4.

Žiadateľovi bude sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom bude jeho žiadosť vedená v evidencii u neverejného poskytovateľa, o čom bude žiadateľ písomne informovaný.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  -  / tlačivo / (100.5 kB)

podáva občan s trvalým pobytom na území obce písomne (osobne alebo poštou), voľnou formou,  na adresu: Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

Cestovné poriadky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:266
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1888794

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na