Navigácia

Obsah

Kontakty

Obecný úrad Palárikovo

Hlavná 82, 941 11, Palárikovo
E-mail: ocupal@post.sk

IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172

 

Starosta obce Palárikovo 

Meno a priezvisko Bydlisko Pracovisko Telefón + E-mail Politická strana
Mgr. Ľubica Karasová kpt. Jána Nálepku 12, Palárikovo
Obecný úrad Palárikovo
035/6911312
starostka@obecpalarikovo.sk
Smer – SD, Slovenská národná strana

 

 

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, E-mail
Mgr. Silvia Tóthová

referentka

podateľňa

ovzdušie

stavebný úrad -

Spoločný stavebný úrad Nové Zámky

035/6911311

035/6493201

035/6406375

tothova@obecpalarikovo.sk

JUDr. Kristína Slivoňová prednostka OcÚ

0908 938 903

035/6911313

035/6406375

slivonova@obecpalarikovo.sk

Erika Galbavá sociálne veci

035/6911314

galbava@obecpalarikovo.sk 

Mária Viteková

evidencia obyvateľstva

matrika

035/6911316

vitekova@obecpalarikovo.sk

Eva Izraelová

dane, poplatky

pokladňa

035/6911315

izraelova@obecpalarikovo.sk

Mgr. Rudolf Kodada

zberný dvor

0905 383 095

Ing. Adela Rusnáková

Alžbeta Podhorská

účtovníctvo

035/6911317

rusnakova@obecpalarikovo.sk

podhorska@obecpalarikovo.sk

Xénia Hložeková účtovníctvo

035/6911318

hlozekova@obecpalarikovo.sk

Mgr. Rudolf Kodada vedúci technických služieb

0905383095

technickesluzby@obecpalarikovo.sk

Peter Kovačik správca pohrebiska 0908135943
Matúš Hlozák vedúci domu kultúry

035/6493427
hlozak@obecpalarikovo.sk

0918 686 365

Mária Slažanská vedúca obecnej knižnice 035/6493427
kniznica@obecpalarikovo.sk
Ivan Mančík športový referent 0905877995


Obecná polícia Palárikovo

  •              Sídlo:  Hlavná ul. č. 4
Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, e-mail
Martin Šátek náčelník obecnej polície

 

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

Štefan Velčický príslušník obecnej polície

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

 

Hlavný kontrolór

 
Meno a priezvisko Okruh činností Pracovisko Telefón
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

Obecný úrad Palárikovo
Hlavná 82

035/6911319

kontrolor@obecpalarikovo.sk

 
 

Veliteľ dobrovoľného hasičkého zboru

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Roman Záležák veliteľ dobrovoľného hasičského zboru 0905 117 938