Navigácia

Obsah

Kontakty

Obecný úrad Palárikovo

Hlavná 82, 941 11, Palárikovo
E-mail: ocupal@post.sk

 

Starosta obce Palárikovo 

Meno a priezvisko Bydlisko Pracovisko Telefón + E-mail Politická strana
Mgr. Ľubica Karasová kpt. Jána Nálepku 12, Palárikovo
Obecný úrad Palárikovo
0905 962 212
starostka@obecpalarikovo.sk
Smer – SD, Slovenská národná strana

 

 

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, E-mail
Mgr. Silvia Tóthová

referentka

podateľňa

ovzdušie

stavebný úrad -

Spoločný stavebný úrad Nové Zámky

035/6493201

035/6406375

tothova@obecpalarikovo.sk
JUDr. Kristína Slivoňová prednostka OcÚ

0908 938 903

035/6493201

035/6406375

slivonova@obecpalarikovo.sk
Ľudmila Juríková sociálne veci

035/6493201

035/6406375
jurikova@obecpalarikovo.sk

Mária Viteková evidencia obyvateľstva

035/6493201

035/6406375

matrika vitekova@obecpalarikovo.sk
Eva Izraelová dane, poplatky

035/6493201

035/6406375

pokladňa izraelova@obecpalarikovo.sk

Ing. Iveta Markusková

odpady

0915731880

sprek@centrum.cz

Zberová spoločnosť
Ing. Zuzana Kováčiková rozpočet

035/6493201

035/6406375

účtovníctvo kovacikova@obecpalarikovo.sk
Ing. Adela Rusnáková účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

rusnakova@obecpalarikovo.sk

Xénia Hložeková účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

hlozekova@obecpalarikovo.sk

Vladimír Zálešák vedúci technických služieb 0905383095
Iveta Zálešáková ochrana prírody a krajiny 0905383095
Peter Kovačik správca pohrebiska 0908135943
Marta Révaiová vedúca domu kultúry

035/6493427
domkultury@obecpalarikovo.sk

0917 888 520
Mária Slažanská vedúca obecnej knižnice 035/6493427
kniznica@obecpalarikovo.sk
Ivan Mančík tajomník obecnej 035/6493427
telovýchovnej jednoty 0905877995
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

035/6493201

035/6406375

kontrolor@obecpalarikovo.sk


Obecná polícia Palárikovo

  •              Sídlo:  Hlavná ul. č. 4
Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, e-mail
Martin Šátek náčelník obecnej polície

 

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

Štefan Velčický príslušník obecnej polície

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

 

Hlavný kontrolór

 
Meno a priezvisko Okruh činností Pracovisko Telefón
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

Obecný úrad Palárikovo
Hlavná 82

035/6493201

035/6406375

kontrolór@obecpalarikovo.sk

 
 

Veliteľ dobrovoľného hasičkého zboru

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Milan Garaj veliteľ dobrovoľného hasičského zboru 0915 731 901