Navigácia

Obsah

Obecný úrad Palárikovo

Hlavná 82, 941 11, Palárikovo, E-mail: ocupal@post.sk

1

 

Kontakty

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, E-mail
Mgr. Silvia Tóthová

referentka

podateľňa

ovzdušie

stavebný úrad - Spoločný stavebný úrad Nové Zámky

035/6493201

035/6406375

tothova@obecpalarikovo.sk
JUDr. Kristína Slivoňová prednostka OcÚ 0908 938 903

035/6493201

035/6406375

slivonova@obecpalarikovo.sk
Ľudmila Juríková
sociálne veci
 

035/6493201

035/6406375
jurikova@obecpalarikovo.sk

Mária Viteková evidencia obyvateľstva

035/6493201

035/6406375

matrika vitekova@obecpalarikovo.sk
Eva Izraelová dane, poplatky

035/6493201

035/6406375

pokladňa izraelova@obecpalarikovo.sk

Ing. Iveta Markusková

odpady

0915 731 880

sprek@centrum.cz

Zberová spoločnosť
Ing. Zuzana Kováčiková rozpočet

035/6493201

035/6406375

účtovníctvo kovacikova@obecpalarikovo.sk
Ing. Adela Rusnáková účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

rusnakova@obecpalarikovo.sk

Xénia Hložeková účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

hlozekova@obecpalarikovo.sk

Vladimír Zálešák vedúci technických služieb 0905383095
Iveta Zálešáková ochrana prírody a krajiny 0905 383 095
Peter Kovačik správca pohrebiska 0908135943
Marta Révaiová vedúca domu kultúry

035/6493427
domkultury@obecpalarikovo.sk

0917 888 520
Mária Slažanská vedúca obecnej knižnice 035/6493427
kniznica@obecpalarikovo.sk
Ivan Mančík tajomník obecnej 035/6493427
telovýchovnej jednoty 0905877995
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

035/6493201

035/6406375

kontrolor@obecpalarikovo.sk

 

 

Obecná polícia Palárikovo

            Sídlo:  Hlavná ul. č. 4

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Martin Šátek náčelník obecnej polície

 

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

Štefan Velčický príslušník obecnej polície

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

 

Úradné hodiny na obecnom úrade

Deň Úradné hodiny
pondelok od 07,30 hod. do 16,00 hod.
utorok nestránkový deň
streda od 07,30 hod. do 16,00 hod.
štvrtok od 07,30 hod. do 16,00 hod.
piatok od 07,30 hod. do 14,00 hod.

 

Vysielanie v miestnom rozhlase

Deň Dopoludňajšie vysielanie Popoludňajšie vysielanie
pondelok 9,00 hod. 15,30 hod.
utorok 9,00 hod. 15,30 hod.
streda 9,00 hod. 15,30 hod.
štvrtok 9,00 hod. 15,30 hod.
piatok 9,00 hod. 13,30 hod.

 

Otváracie hodiny na zbernom dvore

Deň Otváracie hodiny
Pondelok - piatok  7,00 - 15,00 hod
Sobota    9,00 - 12,00 hod

 

 

Otváracie hodiny na obecnom kompostovisku

Deň

Otváracie hodiny

Utorok 09,00 - 16,00 hod
Štvrtok   09,00 - 16,00 hod
Sobota

   09,00 - 16,00 hod