Navigácia

Obsah

Obecný úrad Palárikovo

Hlavná 82, 941 11, Palárikovo, E-mail: ocupal@post.sk

IČO: 00309176

IBAN: SK12 0200 0000 0001 7042 4172

1

Kontakty

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, E-mail
Mgr. Silvia Tóthová

referentka

podateľňa

ovzdušie

stavebný úrad - Spoločný stavebný úrad Nové Zámky

035/6493201

035/6406375

tothova@obecpalarikovo.sk

JUDr. Kristína Slivoňová prednostka OcÚ

0908 938 903

035/6493201

035/6406375

slivonova@obecpalarikovo.sk

Erika Galbavá
sociálne veci
 

035/6493201

035/6406375

galbava@obecpalarikovo.sk

Mária Viteková

evidencia obyvateľstva

matrika

035/6493201

vitekova@obecpalarikovo.sk

Eva Izraelová

dane, poplatky

pokladňa

035/6493201

035/6406375

izraelova@obecpalarikovo.sk

Ing. Branislav Sádovský

 

odpady

0917 973 831

zbernydvor@obecpalarikovo.sk 

vedúci prevádzky zberného dvora

Ing. Adela Rusnáková

Alžbeta Podhorská

účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

rusnakova@obecpalarikovo.sk

podhorska@obecpalarikovo.sk

Xénia Hložeková účtovníctvo

035/6493201

035/6406375

hlozekova@obecpalarikovo.sk

Mgr. Rudolf Kodada vedúci technických služieb

0905383095

technickesluzby@obecpalarikovo.sk 

Peter Kovačik správca pohrebiska 0908135943
Matúš Hlozák vedúci domu kultúry

035/6493427
hlozak@obecpalarikovo.sk

info@dkpalarikovo.sk

0918 686 365

Mária Slažanská vedúca obecnej knižnice 035/6493427
kniznica@obecpalarikovo.sk
Ivan Mančík športový referent 0905877995
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

035/6493201

035/6406375

kontrolor@obecpalarikovo.sk

 

 

Obecná polícia Palárikovo

            Sídlo:  Hlavná ul. č. 4

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Martin Šátek náčelník obecnej polície

 

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

Štefan Velčický príslušník obecnej polície

0905 383 096

obppalarikovo@gmail.com

 

Úradné hodiny na obecnom úrade

Deň Úradné hodiny
pondelok od 07,30 hod. do 16,00 hod.
utorok nestránkový deň
streda od 07,30 hod. do 16,00 hod.
štvrtok od 07,30 hod. do 16,00 hod.
piatok od 07,30 hod. do 14,00 hod.

 

Vysielanie v miestnom rozhlase

Deň Dopoludňajšie vysielanie Popoludňajšie vysielanie
pondelok 9,00 hod. 15,30 hod.
utorok 9,00 hod. 15,30 hod.
streda 9,00 hod. 15,30 hod.
štvrtok 9,00 hod. 15,30 hod.
piatok 9,00 hod. 13,30 hod.

 

Otváracie hodiny - Predaj žetónov na vývoz TKO

Deň Otváracie hodiny
Pondelok, streda a piatok  8,00 - 14,00 hod
Utorok a štvrtok    12,00 - 18,00 hod

 

 

Otváracie hodiny na obecnom kompostovisku

Deň

Otváracie hodiny

Utorok 12,30 - 16,30 hod
Štvrtok   12,30 - 16,30 hod
Sobota

   10,00 - 16,00 hod