Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

VZN

2016

VZN č. 03-2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo Dodatok č. 1-2016 v VZN č. 01-2015

VZN č. 03-2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo Dodatok č. 1-2016 v VZN č. 01-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,87 kB

VZN č. 04-2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu Návrh VZN

VZN č. 04-2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu Návrh VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,95 kB

VZN č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce PALÁRIKOVO

VZN č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce PALÁRIKOVO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,9 kB

2015

Dodatok č. 1 K TRHOVÉMU PORIADKU pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej

Dodatok č. 1 K TRHOVÉMU PORIADKU pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,08 kB

Trhový poriadok pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej

Trhový poriadok pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,46 kB

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 07-2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 07-2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04-2015

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Palárikovo číslo 06-2015

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Palárikovo číslo 06-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,6 kB

VZN 01-2015 o financovaní školských zariadení

VZN 01-2015 o financovaní školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,74 kB

VZN č. 02-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd

VZN č. 02-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,53 kB

VZN č. 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

VZN č. 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,77 kB

2014

VZN 01-2014 o verejnom poriadku

VZN 01-2014 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,69 kB

2013

VZN 01-2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom v Palárikove

VZN 01-2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom v Palárikove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,9 kB

VZN 02-2013 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 02-2013 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,67 kB

VZN 03-2013 o dani z nehnuteľností

VZN 03-2013 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,8 kB

2012

VZN 01-2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo

VZN 01-2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,32 kB

VZN 02-2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

VZN 02-2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,32 kB

VZN 03-2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 03-2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,17 kB

VZN 04-2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Palárikovo – zmeny a doplnky č.5

VZN 04-2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Palárikovo – zmeny a doplnky č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,24 kB
Zobrazeno 21-40 z 66

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na