Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

VZN

Úplné znenia VZN

Prevádzkový poriadok pohrebiska

prevádzkový poriadok pohrebiska - úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,12 kB

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení VZN č. 2/2020

VZN, ktorym sa meni vzn-o-sprave-a-prevadzkovani-pohrebiska-na-uzemi-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,64 kB

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda

3-2022 VZN o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,77 kB

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Palárikovo

4-2022 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,23 kB

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

5-2022 VZN o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627 kB

Zásady odmeňovania OZ v Palárikove schválené 28.11.2022

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Palárikove zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,6 kB

2021

Požiarny poriadok obce

Požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,89 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 2/2021 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 2-2021 o výške príspevkoch v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,92 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo číslo 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o.miest. poplatku za kom.odpady 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,3 kB

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 1-2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01-2016 POŽIARNY PORIADOK OBCE

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 1-2021 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01-2016 POŽIARNY PORIADOK OBCE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,68 kB

2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 1-2020 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 4-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 1-2020 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 4-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,89 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 2-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 2-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,46 kB

2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 2-2019 o obmedzení a zákaze podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 2-2019 o obmedzení a zákaze podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 4-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 4-2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,61 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 5-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 5-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,79 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 7-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo Číslo 7-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 462,36 kB

VZN č. 1-2019 o zrušení VZN č. 02-2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo

VZN č. 1-2019 o zrušení VZN č. 02-2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,74 kB

VZN Obce Palárikovo Číslo 3-2019 o určení výšky úhrady za vydanie náhradnej známky pre držiteľov psov a o vymedzení miest na území obce Palárikovo, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a kde je zakázaný vstup so psom

VZN Obce Palárikovo Číslo 3-2019 o určení výšky úhrady za vydanie náhradnej známky pre držiteľov psov a o vymedzení miest na území obce Palárikovo, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a kde je zakázaný vstup so psom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,29 kB

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Palárikove

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Palárikove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,29 kB

2017

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 03-2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 03-2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB

Vyhodnotenie dotazníkovej akcie

Vyhodnotenie dotazníkovej akcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,07 kB

VZN č. 02-2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci P A L Á R I K O V O

VZN č. 02-2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci P A L Á R I K O V O.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,73 kB

Zásady hospodárenia s majetkom obce Palárikovo

Zásady hospodárenia s majetkom obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 703,01 kB

2016

Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obci Palárikovo

Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obci Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,32 kB

VZN č. 01-2016 Požiarny poriadok obce

VZN č. 01-2016 Požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,33 kB

VZN č. 02-2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo

VZN č. 02-2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,74 kB

VZN č. 03-2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo Dodatok č. 1-2016 v VZN č. 01-2015

VZN č. 03-2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Palárikovo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Palárikovo Dodatok č. 1-2016 v VZN č. 01-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,87 kB

VZN č. 04-2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu Návrh VZN

VZN č. 04-2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu Návrh VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,95 kB

VZN č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce PALÁRIKOVO

VZN č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce PALÁRIKOVO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,9 kB

2015

Dodatok č. 1 K TRHOVÉMU PORIADKU pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej

Dodatok č. 1 K TRHOVÉMU PORIADKU pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,08 kB

Trhový poriadok pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej

Trhový poriadok pre trhové miesto - Parkovisko na ulici Poštovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,46 kB

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 07-2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 07-2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04-2015

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Palárikovo číslo 06-2015

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Palárikovo číslo 06-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,6 kB

VZN 01-2015 o financovaní školských zariadení

VZN 01-2015 o financovaní školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,74 kB

VZN č. 02-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd

VZN č. 02-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,53 kB

VZN č. 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

VZN č. 03-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,77 kB

2014

VZN 01-2014 o verejnom poriadku

VZN 01-2014 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,69 kB

2013

VZN 01-2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom v Palárikove

VZN 01-2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom v Palárikove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,9 kB

VZN 02-2013 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN 02-2013 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,67 kB

VZN 03-2013 o dani z nehnuteľností

VZN 03-2013 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,8 kB

2012

VZN 01-2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo

VZN 01-2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,32 kB

VZN 02-2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

VZN 02-2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,32 kB

VZN 03-2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 03-2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,17 kB

VZN 04-2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Palárikovo – zmeny a doplnky č.5

VZN 04-2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Palárikovo – zmeny a doplnky č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,24 kB

VZN 05-2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo

VZN 05-2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,2 kB

2011

VZN - č. 01-2010 Štatútu obce Palárikovo 2010

VZN - č. 01-2010 Štatútu obce Palárikovo 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,36 kB

VZN - č. 01-2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN - č. 01-2011 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,44 kB

VZN - č. 02-2011 o dani za psa

VZN - č. 02-2011 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,76 kB

VZN - č. 03-2011 o poplatkoch za komunálny odpad

VZN - č. 03-2011 o poplatkoch za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,77 kB

VZN - č. 04-2011 o povinnosti vypracovať povodňový plán k 1.1.2012

VZN - č. 04-2011 o povinnosti vypracovať povodňový plán k 1.1.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,77 kB

VZN - č. 06-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

VZN - č. 06-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,63 kB

VZN - K prevádzkovému poriadku pohrebiska

VZN - K prevádzkovému poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,57 kB

VZN - O dani z nehnuteľností č 10-008

VZN - O dani z nehnuteľností č 10-008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,4 kB

VZN - O dani z nehnutelnosti č. 04-2009

VZN - O dani z nehnutelnosti č. 04-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,99 kB

VZN - O dani za nevýherné hracie automaty

VZN - O dani za nevýherné hracie automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,57 kB

VZN - O dani za predajné automaty

VZN - O dani za predajné automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,79 kB

VZN - O dani za psa

VZN - O dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,85 kB

VZN - O dani za ubytovanie

VZN - O dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,86 kB

VZN - O dani za užívanie verejného priestranstva

VZN - O dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,22 kB

VZN - O hospodárení s majetkom obce č. 07-2009

VZN - O hospodárení s majetkom obce č. 07-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,84 kB

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,25 kB

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 05-2009

VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 05-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,21 kB

VZN - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 2010

VZN - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,37 kB

VZN - O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce

VZN - O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,53 kB

VZN - Požiarny poriadok obce Palárikovo

VZN - Požiarny poriadok obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,21 kB

VZN - Požiarny štatút obce Palárikovo

VZN - Požiarny štatút obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,7 kB

VZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach

VZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,44 kB

VZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok č.1

VZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,38 kB

VZN - VZN č.2-2009 - Voľby do európskeho parlamentu

VZN - VZN č.2-2009 - Voľby do európskeho parlamentu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,96 kB

VZN č.3-2009 - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok č.2

VZN č.3-2009 - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok č.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,01 kB

Samospráva

PROJEKTY - EÚ FONDY

EÚ

EÚ

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

Cestovné poriadky

info

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:231
TÝŽDEŇ:2488
CELKOM:1635247

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na