Navigácia

Obsah

Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet - príjmy 2014-2016 Stiahnuté: 136x | 09.10.2018

Schválený rozpočet obce - výdavky 2014-2016 Stiahnuté: 137x | 09.10.2018

Čerpanie rozpočtu

Plnenie príjmov za 1-12/2014 Stiahnuté: 144x | 09.10.2018

Plnenie výdavkov 1-12/2014 Stiahnuté: 139x | 09.10.2018

Programový rozpočet 2014 Hodnotiaca správa k 31.12.2014 Stiahnuté: 146x | 09.10.2018

Plnenie príjmov za 1-9/2014 Stiahnuté: 138x | 09.10.2018

Plnenie výdavkov 1-9/2014 Stiahnuté: 140x | 09.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za trištvrte roka 2014 Stiahnuté: 180x | 09.10.2018

Plnenie príjmov za 1-6/2014 Stiahnuté: 131x | 09.10.2018

Plnenie výdavkov 1-6/2014 Stiahnuté: 136x | 09.10.2018

Programový rozpočet 2014 Monitorovacia správa k 30.06.2014 Stiahnuté: 136x | 09.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za I. polrok 2014 Stiahnuté: 224x | 09.10.2018

Plnenie príjmov za 1-3/2014 Stiahnuté: 128x | 09.10.2018

Plnenie výdavkov 1-3/2014 Stiahnuté: 139x | 09.10.2018

Správa k plneniu rozpočtu za I. štvrťrok 2014 Stiahnuté: 155x | 09.10.2018

Úpravy rozpočtu

Úprava rozpočtu č.1 Stiahnuté: 145x | 10.10.2018

Úprava rozpočtu č.2 Stiahnuté: 133x | 10.10.2018

Úprava rozpočtu č.3 Stiahnuté: 125x | 10.10.2018

Úprava rozpočtu č.4 Stiahnuté: 139x | 10.10.2018

Úprava rozpočtu č.5 Stiahnuté: 129x | 10.10.2018

Stránka