Navigácia

Obsah

 

Vážení spoluobčania,  

vítam Vás na oficiálnej webovej stránke našej obce, ktorá informuje o histórii, kultúrno-spoločenských a záujmových aktivitách, ako i ostatnom aktuálnom dianí v obci. 

                        Mgr. Ľubica Karasová
                      starostka obce Palárikovo

 

Údaje o obci 

Štát:                      1Slovensko
Región:                  Nitriansky
Okres:                    Nové Zámky
Nadmorská výška:  113 m n. m.
Rozloha:               51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo:       4 426 (31. 12. 2005)
Hustota:                86,29 obyv./km²
Starosta:                Mgr. Ľubica Karasová
Časové pásmo:      S EČ (UTC+1)
PSČ:                       941 11
Tel. predvoľba:     +421-35
Kód:                       503452
EČV:                      NZ

 

 

 

05.06.2020

Liečebno - výchovné sanatórium Poľný Kesov

Zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopsychiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s: A, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), B, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia). C, hyperkinetickými poruchami. Vzdelávací program máme vypracovaný pre žiakov pre: A, s ADHD, B, s vývinovými poruchami učenia. Poskytujú vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9. Cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami v čo najväčšej miere prispieť k reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin. S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5 x denne. Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa.

Detail

28.05.2020

OBNOVENIE PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

OBNOVENIE PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Arriva Nové Zámky a. s. oznamuje, že odo dňa 1.6.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako počas školského roka. Všetky informácie týkajúce sa obmedzenia výpomocných spojov prímestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke: https://arriva.sk/nove-zamky/primestska-autobusova-doprava-v-nitrianskom-kraji-od-1-6-2020-v-skolskom-rezime/

Detail

06.05.2020

MAS CEDRON – NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvy pre Podopatrenie 4.1 a 6.4 – súkromný sektor

Opatrenie 4, podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov. Opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Detail