Navigácia

Obsah

Kontakty

Obecný úrad Palárikovo

Hlavná 82, 941 11, Palárikovo
E-mail: ocupal@post.sk

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón, E-mail
Mgr. Silvia Tóthová

referentka

podateľňa

ovzdušie

stavebný úrad -

Spoločný stavebný úrad Nové Zámky

035/6493201
035/6493327
tothova@obecpalarikovo.sk
Alžbeta Jankulárová prednostka OcÚ 0905962213
0905962213
035/6493201
jankularova@obecpalarikovo.sk
Ľudmila Juríková sociálne veci 035/6493201
jurikova@obecpalarikovo.sk
Mária Viteková evidencia obyvateľstva 035/6493201
matrika vitekova@obecpalarikovo.sk
Eva Izraelová dane, poplatky 035/6493201
pokladňa izraelova@obecpalarikovo.sk

Ing. Iveta Markusková

odpady

0915731880

sprek@centrum.cz

Zberová spoločnosť
Eva Kurucová rozpočet 035/6493201
účtovníctvo kurucova@obecpalarikovo.sk
Ing. Adela Rusnáková účtovníctvo 035/6493201

rusnakova@obecpalarikovo.sk

Xénia Hložeková účtovníctvo 035/6493201

hlozekova@obecpalarikovo.sk

Vladimír Zálešák vedúci technických služieb 0905383095
Iveta Zálešáková ochrana prírody a krajiny 0905383095
Peter Kovačik správca pohrebiska 0908135943
Marta Révaiová vedúca domu kultúry 035/6493427
dkpalarikovo@nextra.sk
0918686365
Mária Slažanská vedúca obecnej knižnice 035/6493427
kniznica@obecpalarikovo.sk
Ivan Mančík tajomník obecnej 035/6493427
telovýchovnej jednoty 0905877995
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór 035/6493201


Obecná polícia Palárikovo

  •              Sídlo:  Hlavná ul. č. 4
Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Martin Šátek náčelník obecnej polície

 

0905 383 096

 

Radovan Ježo príšlušník obecnej polície 0905 383 096
Štefan Velčický príslušník obecnej polície 0905 383 096

 

Starosta obce Palárikovo 

Meno a priezvisko Bydlisko Pracovisko Telefón + E-mail Politická strana
Mgr. Jozef Derňár Komenského 27, Palárikovo
Obecný úrad Palárikovo
035 3811609
0905 962 212
starosta@obecpalarikovo.sk
NEKA

Hlavný kontrolór

Meno a priezvisko Okruh činností Pracovisko Telefón
Peter Tomšík, Ing. Hlavný kontrolór

Obecný úrad Palárikovo
Hlavná 82

035/6493201
 
 

Veliteľ dobrovoľného hasičkého zboru

Meno a priezvisko Okruh činnosti Telefón
Milan Garaj veliteľ dobrovoľného hasičského zboru 0915 731 901