Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Príspevok na stravovanie seniorov

Príspevok na stravovanie dôchodcov, invalidných dôchodcov:

Príspevok na stravovanie sa poskytuje poberateľom starobného, invalidného, sociálneho dôchodku , ktorí majú v obci  Palárikovo trvalý pobyt.

Neposkytuje sa:

  • občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkovej dávky a zároveň pracujú, teda majú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
  • dôchodcom, ktorí majú neuhradené záväzky voči obci

Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada o dovoz stravy prostredníctvom obecného úradu. Donášková služba je spoplatnená.

Dodávateľom stravy je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú platnú zmluvu.

Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na skutočne odobratý obed každý pracovný deň v mesiaci.

Na poskytnutie príspevku je potrebné doručiť na obecný úrad v Palárikove vyplnenú žiadosť o príspevok na stravovanie.  

Výška príspevku:

Podľa uznesenia  OZ č. 10/201217 zo dňa  17.12.2020 s účinnosťou od 01.01.2021 je výška príspevku 0,60 Eur na jedno teplé jedlo.

 

Poplatok za dovoz jedla prostredníctvom obecného úradu:          

0,27 Eur za jeden dovoz

 

Dodávatelia stravy:

  • Reštaurácia EDEN – Mierová č. 24, Palárikovo , 035/649 32 84
  • Reštaurácia U nás na móle – Štúrova č. 68, Palárikovo , 0911 308 078
  • Reštaurácia Wellness Poľno Sme – Remeselnícka č.2, Palárikovo, 0907 988 632 | 0905 990 272

Upozornenie:

Zmenu stravovacieho zariadenia je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade Palárikovo 035/6911314. Zmeniť stravovacie zariadenie je možné iba k 1. dňu v mesiaci.

Zákonná úprava:

uznesenie  OZ č. 10/201217 zo dňa  17.12.2020

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcu (46.51 kB)

Vybavuje:
Erika Galbavá

tel. č.: 035/6911314

mail: galbava@obecpalarikovo.sk

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na