Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Daň za predajné automaty

Predmet dane

  • Prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupné verejnosti (kávomaty, automaty na občerstvenie). Daňovníkom je osoba, ktorá tento automat prevádzkuje.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

  • vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať
  • zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo prevádzkovanie predajného automatu

 

Daňovník je povinný, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani za predajné automaty.

Doklady a dokumenty

  • vyplnené priznanie k dani za predajné automaty
  • v prípade, ak má daňovník v nájme časť plochy, kde je umiestnený predajný automat – nájomná zmluva

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam (1022.07 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania (250.57 kB)

Potvrdenie o podaní priznania (15.8 kB)

VZN o dani za predajné automaty č. 5/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území obce Palárikovo (827.87 kB)

 

Vybavuje:

Eva Izraelová, tel. č. 035/6911315, mail: izraelova@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na