Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Návrh VZN

NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. /2022 o zmene VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6-2022 Návrh o zmene VZN o.miest. poplatku za kom.odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,43 kB

NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. /2022 o zmene VZN č. 2/2021 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach

7-2022 Návrh VZN o zmene VZN o výške príspevkoch v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,97 kB

Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

NÁVRH VZN - udržiavanie čistoty v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,64 kB

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Palárikovo

NÁVRH VZN - prvádzkový čas predaja.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,03 kB

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

NÁVRH VZN - miestne referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263 kB

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

NÁVRH VZN - financovanie MŠ a škol. zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,41 kB

Návrh VZN Obce Palárikovo, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Palárikovo

vzn-o-sprave-a-prevadzkovani-pohrebiska-na-uzemi-obce novela 2022 - zmeny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,26 kB

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 2-2021 príspevky v školách NÁVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 699,9 kB

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 7-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 7-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,66 kB

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 6-2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 07-2009 o hospodárení s majetkom obce

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 6-2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 07-2009 o hospodárení s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,12 kB

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 5-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo Číslo 5-2019 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia Obce Palárikovo č. 05-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Palárikovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,2 kB

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na