Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie 2021

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia spevnených plôch v obecnom cintoríne Palárikovo. (175.44 kB)

Príloha č. 1 Rozpočet etapa 1 (49.5 kB)

Príloha č. 2 Rozpočet etapa 2 (38.5 kB)

Príloha č. 3 Krycí list rozpočtu (50 kB)

Príloha č. 4 Rekapitulácia objektov stavby (41.5 kB)

Príloha č. 5 Projekt (845.1 kB)

Príloha č. 6 Súhrnná technická správa (173.51 kB)

____________________________________________________________________________________________________

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky:

"Obstaranie softvéru a hardvéru na elektronickú evidenciu komunálneho odpadu"

Výzva na predloženie cenovej ponuky (240.69 kB)

Príloha č. 1 (64 kB)

_______________________________________________________________________________________________

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky (246.68 kB)

 

 

Verejné obstarávanie 2020

 1. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za I.štvrťrok 2020
 2. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za II štvrťrok 2020
 3. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za III štvrťrok 2020
 4. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za IV. štvrťrok 2020 
 5. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 5.000,- € za III štvrťrok 2020
 6. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 5.000,- € za IV. štvrťrok 2020 

 

Verejné obstarávanie 2019

 1. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za 1 štvrťrok 2019
 2.  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 záko.       343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

         Príloha č. 1 - popis

   3. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH 

   4. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za 3 štvrťrok 2019

   5. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 5.000.- € za 3 štvrťrok 2019

   6. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZMLUVÁCH s cenou nad 1.000.- € za 4 štvrťrok 2019

   7. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 5.000.- € za 4 štvrťrok 2019

 

 

Verejné obstarávanie 2018

 1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2/4 rok 2018

 

Verejné obstarávanie 2017

 1.  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2/4 rok 2017
 2. Výzva na predloženie ponuky

 

Verejné obstarávanie 2016

 1.  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1/4 2016 
 2. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - osobné motorové vozidlo 
 3. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2/4 rok 2016
 4. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3/4 rok 2016
 5. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4/4 rok 2016

     

Verejné obstarávanie 2015

 1. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - plastové vrecia
 2. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - plastové nádoby
 3. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1/4 rok 2015
 4. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2/4 rok 2015
 5. Výzva na predloženie cenovej ponuky
 6. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena drevených okien orientovaných do átria na prvom nadzemnom podlaží v objekte Základnej školy s materskou školou MŠ K. Strmeňa v Palárikove“.
 7. Výzva na predloženie cenovej ponuky - stavebné práce
 8. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3/4 rok 2015

Verejné obstarávanie 2014

 1. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - plastové kontajnery
 2. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - plastové vrecia
 3. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - Osobné ochranné pracovné prostriedky
 4. Zrušenie verejnej súťaže  -  Osobné ochranné pracovné prostriedky
 5. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - ochranné rukavice
 6. Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za 2/4 2014 (1)
 7. Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za 2/4 2014 (2)
 8. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - plastové nádoby 120 l
 9. Žiadosť na predloženie cenovej ponuky – Zmena využívania časti ZŠ
 10. Príloha č.1
 11. Zadanie
 12. Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou za 3/4 2014
 13. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém, III. etapa
 14. KONCESIA - LED osvetlenie - 1/2,    KONCESIA - LED osvetlenie - 2/2
 15. KONCESIA - Oznámenie o zmene termínu
 16. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4/4 rok 2014

Verejné obstarávanie 2013

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kamerový systém, II. etapa
 2. Výzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko