Navigácia

Obsah

Rozšírenie kapacít MŠ Palárikovo

Obec Palárikovo na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zastúpení Nitrianský
samosprávny kraj, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: IROP-Z-302021H139-221-10.