Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

98/2021

Neuvedené

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA

Obec Palárikovo

25. 11. 2021

Dodatok k PZP

97/2021

50,30 EUR

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

25. 11. 2021

Dodatok k PZP

96/2021

28,03 EUR

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

5. 11. 2021

Zmluva o dielo

95/2021

29 399,40 EUR

Aszfaltút s.r.o.

Obec Palárikovo

2. 11. 2021

ZMLUVA č. E999 08U03

94/2021

70 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Palárikovo

28. 10. 2021

Dodatok č. 2

93/2021

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

22. 10. 2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

92/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

22. 10. 2021

Nájomná zmluva číslo 9/2021

91/2021

Neuvedené

Katarína Kastlová

Obec Palárikovo

20. 10. 2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

90/2021

Neuvedené

Peter Hutník

Obec Palárikovo

18. 10. 2021

Kúpna zmluva

89/2021

560,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Palárikove

Obec Palárikovo

8. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

88/2021

Neuvedené

Gemini Group s.r.o.

Obec Palárikovo

8. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne Palárikovo

87/2021

Neuvedené

FORA-STAV s.r.o.

Obec Palárikovo

6. 10. 2021

Kúpna zmluva

86/2021

1 006,50 EUR

Ivan Mančík

Obec Palárikovo

4. 10. 2021

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne Palárikovo

85/2021

45 153,68 EUR

FORA-STAV s.r.o.

Obec Palárikovo

1. 10. 2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K399-222-13 zo dňa 20.9.2019

84/2021

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Palárikovo

28. 9. 2021

Zmluva o výpožičke motorového vozidla

83/2021

Neuvedené

JUDr. Kristína Slivoňová

Obec Palárikovo

27. 9. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla

82/2021

Neuvedené

KOOR, s. r. o.

Obec Palárikovo

27. 9. 2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

81/2021

Neuvedené

Tomáš Holubec

Obec Palárikovo

23. 9. 2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

80/2021

Neuvedené

Adrián Bajzík

Obec Palárikovo

22. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. EF - 1/2021 uzatvorenej dňa 3.9.2021

79/2021

Neuvedené

Agromechanika s.r.o.

Obec Palárikovo

3. 9. 2021

Kúpna zmluva

78/2021

Neuvedené

Agromechanika s.r.o.

Obec Palárikovo

31. 8. 2021

Zmluva o dielo

77/2021

55 000,00 EUR

EKV MONT s.r.o.

Obec Palárikovo

31. 8. 2021

Zmluva o dielo č. 17/2021

76/2021

Neuvedené

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

30. 8. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

75/2021

Neuvedené

Mgr. Kristína Babiaková

Obec Palárikovo

27. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 6/2021

74/2021

Neuvedené

Dagmar Bábinová

Obec Palárikovo

27. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 5/2021

73/2021

Neuvedené

Ľubica Ježová

Obec Palárikovo

25. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 8/2021

72/2021

Neuvedené

Martin Samuel

Obec Palárikovo

25. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 7/2021

71/2021

Neuvedené

Veronika Kovačiková

Obec Palárikovo

19. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

70/2021

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

18. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

69/2021

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

4. 8. 2021

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

68/2021

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

23. 7. 2021

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR

67/2021

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Palárikovo

19. 7. 2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

66/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

12. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní

65/2021

Neuvedené

Tatra Tender, s. r. o.

Obec Palárikovo

7. 7. 2021

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2021 č. 02/2021

64/2021

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Palárikovo

Obec Palárikovo

1. 7. 2021

Licenčná zmluva

63/2021

498,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Palárikovo

30. 6. 2021

Zmluva o financovaní triedeného zberu

62/2021

Neuvedené

NOWAS, s. r. o.

Obec Palárikovo

24. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palrárikovo

61/2021

2 000,00 EUR

Krok s úsmevom

Obec Palárikovo

24. 6. 2021

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. KNP 1/2021

60/2021

Neuvedené

Alexander Vígh - Cirkus varieté Karlson Agentúra

Obec Palárikovo

23. 6. 2021

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

59/2021

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Palárikovo

17. 6. 2021

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

58/2021

Neuvedené

Ivan Petráš

Obec Palárikovo

17. 6. 2021

Dohoda o vzájomnom usporiadaní práv a povinností

57/2021

Neuvedené

Recobal s. r. o.

Obec Palárikovo

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

56/2021

1 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Palárikovo

8. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

55/2021

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

4. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

54/2021

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Palárikovo

Obec Palárikovo

21. 5. 2021

Zmluva

53/2021

Neuvedené

Lindstrom

Obec Palárikovo

17. 5. 2021

Protokol o odovzdaní pozemkov

52/2021

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Palárikovo

14. 5. 2021

Dodatok č. 19 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

51/2021

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

12. 5. 2021

Dodatok č. 8 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/040

50/2021

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

12. 5. 2021

Zmluva o dielo

49/2021

Neuvedené

HYPRO

Obec Palárikovo

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

48/2021

3 000,00 EUR

Obec Palárikovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

47/2021

200,00 EUR

HARDCORE GYM, združenie

Obec Palárikovo

5. 5. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

46/2021

Neuvedené

Novozámocké bytové družstvo

Obec Palárikovo

4. 5. 2021

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

45/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

4. 5. 2021

Súbor zmlúv

44/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

4. 5. 2021

Dohoda o spolupráci

43/2021

Neuvedené

Hospic Sv.Frant.z Assisi, n.o.

Obec Palárikovo

4. 5. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

42/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

4. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

41/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

3. 5. 2021

Nájomná zmluva č. 4/2021

40/2021

Neuvedené

Renáta Zuziaková

Obec Palárikovo

27. 4. 2021

Zmluva o dielo č. 01/2021

39/2021

24 711,41 EUR

LAST-stav s.r.o.

Obec Palárikovo

27. 4. 2021

Kúpno-predajná zmluva

38/2021

15 490,00 EUR

MAGNUM Co, s.r.o.

Obec Palárikovo

21. 4. 2021

Zmluva o odbere odpadových plastov

37/2021

Neuvedené

Duramol

Obec Palárikovo

15. 4. 2021

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

36/2021

Neuvedené

biomarina - biowaste s.r.o.

Obec Palárikovo

31. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

35/2021

Neuvedené

NOWAS

Obec Palárikovo

31. 3. 2021

Dohoda o zrušení Zmluvy č. NR151744 o spolupráci

34/2021

Neuvedené

Recobal s. r. o.

Obec Palárikovo

31. 3. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

33/2021

Neuvedené

Obec Rastislavice, Komjatice, Kmeťovo, Mojzesovo, Pozba, Radava, Dedinka, Komoča, Michal nad Žitavou, Maňa, Vlkas, Jasová, Bardoňovo, Dolný Ohaj, Jatov

Obec Palárikovo

25. 3. 2021

Zmluva o dielo

32/2021

Neuvedené

MM Office distribution, s.r.o.

Obec Palárikovo

18. 3. 2021

Kúpna zmluva

31/2021

1 060,00 EUR

Novozámocké bytové družstvo

Obec Palárikovo

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov

30/2021

Neuvedené

ITALSLOVA, spol. s. r. o.

Obec Palárikovo

16. 3. 2021

Kúpna zmluva

29/2021

1,00 EUR

KOOR, s. r. o.

Obec Palárikovo

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

28/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Palárikovo

11. 3. 2021

Zmluva o spolupráci

27/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Palárikovo

11. 3. 2021

Dodatok č. 8 k Zmluve číslo 9/2021

26/2021

Neuvedené

ARRIVA N.Zámky, a.s.

Obec Palárikovo

10. 3. 2021

Zmluva o dielo

25/2021

Neuvedené

Ambrela - Solution

Obec Palárikovo

26. 2. 2021

Nájomná zmluva

24/2021

Neuvedené

Erika Dékányová

Obec Palárikovo

24. 2. 2021

Zmluva o nájme pozemku a o zriadení vecných bremien

23/2021

Neuvedené

H-J investície s., r. o.

Obec Palárikovo

24. 2. 2021

Nájomná zmluva

22/2021

Neuvedené

Jaroslav Bíma

Obec Palárikovo

22. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

21/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

22. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

20/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

22. 2. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/2021

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

18. 2. 2021

Nájomná zmluva

18/2021

Neuvedené

Mária Juríková

Obec Palárikovo

17. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov

17/2021

Neuvedené

Poľno SME, s.r.o.

Obec Palárikovo

12. 2. 2021

Kúpna zmluva

16/2021

2 200,00 EUR

Soňa a Peter Markuskoví

Obec Palárikovo

12. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2021 č. 01/2021

15/2021

20 000,00 EUR

Obecná telovýchovná jednota Palárikovo

Obec Palárikovo

11. 2. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov

14/2021

Neuvedené

Bábin Jozef

Obec Palárikovo

2. 2. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

13/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

1. 2. 2021

Nájomná zmluva číslo 1/2021

12/2021

Neuvedené

Sandra Markusková

Obec Palárikovo

1. 2. 2021

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

11/2021

Neuvedené

SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Palárikovo

27. 1. 2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

26. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

9/2021

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

22. 1. 2021

Poistná zmluva

8/2021

Neuvedené

UNIQA

Obec Palárikovo

21. 1. 2021

Zmluva o dielo

7/2021

Neuvedené

Bemia plus s. r. o.

Obec Palárikovo

14. 1. 2021

Dohoda o odvoze a likvidácii odpadových vôd

6/2021

Neuvedené

Obecné služby Tvrdošovce s. r. o.

Obec Palárikovo

14. 1. 2021

Rámcová zmluva o dodaní tovaru

5/2021

Neuvedené

BINS s.r.o.

Obec Palárikovo

8. 1. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

4/2021

Neuvedené

Obec Trávnica

Obec Palárikovo

7. 1. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

3/2021

Neuvedené

Obec Černík

Obec Palárikovo

7. 1. 2021

Dodatok č. 5/2020 k Zmluve o dielo č. 30

2/2021

Neuvedené

Brantner N.Z. s.r.o.

Obec Palárikovo

4. 1. 2021

Nájomná zmluva

1/2021

Neuvedené

Zuzana Juríková

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na