Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

Zmluva o nájme pozemku a o zriadení vecných bremien

23/2021

Neuvedené

H-J investície s., r. o.

Obec Palárikovo

24.02.2021

Nájomná zmluva

22/2021

Neuvedené

Jaroslav Bíma

Obec Palárikovo

22.02.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

21/2021

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

22.02.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

20/2021

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

22.02.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/2021

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

18.02.2021

Nájomná zmluva

18/2021

Neuvedené

Mária Juríková

Obec Palárikovo

17.02.2021

Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov

17/2021

Neuvedené

Poľno SME, s.r.o.

Obec Palárikovo

12.02.2021

Kúpna zmluva

16/2021

2 200,00 EUR

Soňa a Peter Markuskoví

Obec Palárikovo

12.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2021 č. 01/2021

15/2021

20 000,00 EUR

Obecná telovýchovná jednota Palárikovo

Obec Palárikovo

11.02.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov

14/2021

Neuvedené

Bábin Jozef

Obec Palárikovo

02.02.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

13/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

01.02.2021

Nájomná zmluva číslo 1/2021

12/2021

Neuvedené

Sandra Markusková

Obec Palárikovo

01.02.2021

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

11/2021

Neuvedené

SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Palárikovo

27.01.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

10/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

26.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

9/2021

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

22.01.2021

Poistná zmluva

8/2021

Neuvedené

UNIQA

Obec Palárikovo

21.01.2021

Zmluva o dielo

7/2021

Neuvedené

Bemia plus s. r. o.

Obec Palárikovo

14.01.2021

Dohoda o odvoze a likvidácii odpadových vôd

6/2021

Neuvedené

Obecné služby Tvrdošovce s. r. o.

Obec Palárikovo

14.01.2021

Rámcová zmluva o dodaní tovaru

5/2021

Neuvedené

BINS s.r.o.

Obec Palárikovo

08.01.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

4/2021

Neuvedené

Obec Trávnica

Obec Palárikovo

07.01.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

3/2021

Neuvedené

Obec Černík

Obec Palárikovo

07.01.2021

Dodatok č. 5/2020 k Zmluve o dielo č. 30

2/2021

Neuvedené

Brantner N.Z. s.r.o.

Obec Palárikovo

04.01.2021

Nájomná zmluva

1/2021

Neuvedené

Zuzana Juríková

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1