Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

46/2021

Neuvedené

Novozámocké bytové družstvo

Obec Palárikovo

04.05.2021

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

45/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

04.05.2021

Súbor zmlúv

44/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

04.05.2021

Dohoda o spolupráci

43/2021

Neuvedené

Hospic Sv.Frant.z Assisi, n.o.

Obec Palárikovo

04.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

42/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

04.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

41/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Palárikovo

03.05.2021

Nájomná zmluva č. 4/2021

40/2021

Neuvedené

Renáta Zuziaková

Obec Palárikovo

27.04.2021

Zmluva o dielo č. 01/2021

39/2021

24 711,41 EUR

LAST-stav s.r.o.

Obec Palárikovo

27.04.2021

Kúpno-predajná zmluva

38/2021

15 490,00 EUR

MAGNUM Co, s.r.o.

Obec Palárikovo

21.04.2021

Zmluva o odbere odpadových plastov

37/2021

Neuvedené

Duramol

Obec Palárikovo

15.04.2021

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

36/2021

Neuvedené

biomarina - biowaste s.r.o.

Obec Palárikovo

31.03.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

35/2021

Neuvedené

NOWAS

Obec Palárikovo

31.03.2021

Dohoda o zrušení Zmluvy č. NR151744 o spolupráci

34/2021

Neuvedené

Recobal s. r. o.

Obec Palárikovo

31.03.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

33/2021

Neuvedené

Obec Rastislavice, Komjatice, Kmeťovo, Mojzesovo, Pozba, Radava, Dedinka, Komoča, Michal nad Žitavou, Maňa, Vlkas, Jasová, Bardoňovo, Dolný Ohaj, Jatov

Obec Palárikovo

25.03.2021

Zmluva o dielo

32/2021

Neuvedené

MM Office distribution, s.r.o.

Obec Palárikovo

18.03.2021

Kúpna zmluva

31/2021

1 060,00 EUR

Novozámocké bytové družstvo

Obec Palárikovo

17.03.2021

Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov

30/2021

Neuvedené

ITALSLOVA, spol. s. r. o.

Obec Palárikovo

16.03.2021

Kúpna zmluva

29/2021

1,00 EUR

KOOR, s. r. o.

Obec Palárikovo

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

28/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Palárikovo

11.03.2021

Zmluva o spolupráci

27/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Palárikovo

11.03.2021

Dodatok č. 8 k Zmluve číslo 9/2021

26/2021

Neuvedené

ARRIVA N.Zámky, a.s.

Obec Palárikovo

10.03.2021

Zmluva o dielo

25/2021

Neuvedené

Ambrela - Solution

Obec Palárikovo

26.02.2021

Nájomná zmluva

24/2021

Neuvedené

Erika Dékányová

Obec Palárikovo

24.02.2021

Zmluva o nájme pozemku a o zriadení vecných bremien

23/2021

Neuvedené

H-J investície s., r. o.

Obec Palárikovo

24.02.2021

Nájomná zmluva

22/2021

Neuvedené

Jaroslav Bíma

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: