Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti

20/2020

Neuvedené

SIEA

Obec Palárikovo

28.02.2020

Darovacia zmluva

19/2020

Neuvedené

Ganywed, s. r. o.

Obec Palárikovo

19.02.2020

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku

18/2020

Neuvedené

Ján Valašek

Obec Palárikovo

19.02.2020

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku

17/2020

Neuvedené

Stanislav Dubský

Obec Palárikovo

17.02.2020

Mandátna zmluva

16/2020

Neuvedené

Ing. arch. Miroslav Šafranko

Obec Palárikovo

13.02.2020

Darovacia zmluva

15/2020

100,00 EUR

Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky

Obec Palárikovo

13.02.2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa

14/2020

Neuvedené

osobnyudaj.sk s.r.o.

Obec Palárikovo

11.02.2020

Kúpna zmluva

13/2020

Neuvedené

Ing. Matej Lehocky a Ing. Diana Lehocka

Obec Palárikovo

10.02.2020

Nájomná zmluva č. 4/2020

12/2020

Neuvedené

František Balogh

Obec Palárikovo

10.02.2020

Nájomná zmluva č. 2/2020

11/2020

Neuvedené

Ulrika Kaňáková

Obec Palárikovo

07.02.2020

Zmluva č. NR151744 o spolupráci

10/2020

Neuvedené

Recobal s. r. o.

Obec Palárikovo

07.02.2020

Nájomná zmluva č. 3/2020

9/2020

Neuvedené

František Olvecký

Obec Palárikovo

06.02.2020

Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o dielo č. 30 - Palárikovo / 2011

8/2020

Neuvedené

Brantner N.Z. s.r.o.

Obec Palárikovo

06.02.2020

Kúpna zmluva

7/2020

2 000,00 EUR

Tatiana Voderadská

Obec Palárikovo

29.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6/2020

Neuvedené

Orange Slovensko a.s.

Obec Palárikovo

23.01.2020

Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách

5/2020

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Palárikovo

16.01.2020

Kúpna zmluva

4/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

15.01.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP - Kompostéry pre obec Palárikovo

3/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Palárikovo

08.01.2020

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 9/2013

2/2020

Neuvedené

ARRIVA N.Zámky, a.s.

Obec Palárikovo

02.01.2020

Nájomná zmluva o prenájme bytu číslo 1/2020

1/2020

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: