Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2020

Kúpna zmluva

45/2020

Neuvedené

Jozef Hlavačka

Obec Palárikovo

01.07.2020

Kúpna zmluva

44/2020

4 800,00 EUR

Ing. Miroslav Vrbovský

Obec Palárikovo

01.07.2020

Nájomná zmluva o prenájme bytu č. 9/2020

43/2020

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

01.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 č. 5/2020

42/2020

1 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Palárikovo

01.07.2020

Nájomná zmluva č. 7/2020

41/2020

Neuvedené

Mária Dubcová

Obec Palárikovo

30.06.2020

Zmluva o dielo

40/2020

4 140,00 EUR

FORTE ACOUSTIC, spol. s.r . o.

Obec Palárikovo

29.06.2020

Zmluva o dielo č. 17/2020

39/2020

390,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Palárikovo

25.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01965

38/2020

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

24.06.2020

Nájomná zmluva č. 5/2020

37/2020

Neuvedené

Dana Bachorecová a Martin Bachorec

Obec Palárikovo

22.06.2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

36/2020

116,30 EUR

Monika Illéšová

Obec Palárikovo

22.06.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

35/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

05.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo č. 01/2020

34/2020

19 000,00 EUR

Obecná telovýchovná jednota Palárikovo

Obec Palárikovo

02.06.2020

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

33/2020

Neuvedené

HARDCORE GYM, združenie

Obec Palárikovo

01.06.2020

Zmluva o akceptácii platobných kariet

32/2020

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Palárikovo

27.05.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

31/2020

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

22.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

30/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Palárikovo

14.04.2020

Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.02.2003

29/2020

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

07.04.2020

Zmluva o dielo

28/2020

5 604,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA

Obec Palárikovo

31.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-03/2010-KaHR-ZZ2

27/2020

Neuvedené

SIEA

Obec Palárikovo

26.03.2020

Kúpna zmluva

26/2020

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Palárikovo

24.03.2020

Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov a Zmluva o sprostredkovaní

25/2020

1 340,00 EUR

Ing. Tallo Pavol - MARWEL

Obec Palárikovo

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

24/2020

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Palárikovo

04.03.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

23/2020

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

04.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

22/2020

Neuvedené

Mgr. Kristína Babiaková

Obec Palárikovo

02.03.2020

Dohoda o odvoze a likvidácii odpadových vôd

21/2020

Neuvedené

Obecné služby Tvrdošovce s. r. o.

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: