Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.01.2019

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov číslo 5/2012

1/2019

Neuvedené

Mária Juríková

Obec Palárikovo

18.01.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo OPKZP-PO1-SC111-2016-10/34

2/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Palárikovo

18.01.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

3/2019

Neuvedené

Marián Roštecký

Obec Palárikovo

23.01.2019

Nájomná zmluva

4/2019

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

25.01.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

5/2019

Neuvedené

Radoslav Ulický

Obec Palárikovo

04.02.2019

Poistná zmluva

6/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

08.02.2019

Zamestnávateľská zmluva

7/2019

Neuvedené

Stabilita, d. d. s., a. s.

Obec Palárikovo

19.02.2019

Kolektívna zmluva

8/2019

Neuvedené

SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy

Obec Palárikovo

02.04.2019

Zmluva o inzercii

9/2019

134,40 EUR

Regionpress, s.r.o.

Obec Palárikovo

04.04.2019

Dodatok č. 1/2019

10/2019

Neuvedené

Brantner N.Z. s.r.o.

Obec Palárikovo

04.04.2019

Kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

04.04.2019

Memorandum o spolupráci pre realizovaní Projektu

12/2019

Neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Palárikovo

08.04.2019

Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. KNP 1/2019

13/2019

Neuvedené

MAJA CREATIVE, s.r.o.

Obec Palárikovo

30.04.2019

Nájomná zmluva č. 3/2019

14/2019

Neuvedené

Veronika Hatinová

Obec Palárikovo

30.04.2019

Nájomná zmluva č. 4/2019

15/2019

Neuvedené

Helena Bábinová

Obec Palárikovo

06.05.2019

Zmluva č. 39 660 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

16/2019

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Palárikovo

07.05.2019

Nájomná zmluva č. 5/2019

17/2019

Neuvedené

Pavol Smreček

Obec Palárikovo

07.05.2019

Kúpna zmluva

18/2019

Neuvedené

Martin Jančár a Mário Rudinský

Obec Palárikovo

09.05.2019

Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

19/2019

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

10.05.2019

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 250419/1

20/2019

Neuvedené

Premier Consulting EU s.r.o.

Obec Palárikovo

16.05.2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 01/2019

21/2019

Neuvedené

Radoslav Ulický

Obec Palárikovo

17.05.2019

Zmluva č. 40/2016-a

22/2019

Neuvedené

Zariadenie pre seniorov Rév - Moča

Obec Palárikovo

03.06.2019

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 8/2018

23/2019

Neuvedené

Alena Minarovičová

Obec Palárikovo

06.06.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

24/2019

Neuvedené

Mgr. Kristína Babiaková

Obec Palárikovo

10.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01846

25/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: