Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve EKS č. Z201921474_Z

51/2019

Neuvedené

Agrobor

Obec Palárikovo

05.09.2019

Kúpna zmluva

52/2019

1 240,00 EUR

Peter Olvecký, Štefan Olvecký, Dáša Olvecká

Obec Palárikovo

05.09.2019

Dohoda č. 19/17/054/116 (50+)

53/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

54/2019

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

Obec Palárikovo

12.09.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB 1/2019

55/2019

400,00 EUR

Viera Sedlárová

Obec Palárikovo

13.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-512-04250

56/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

13.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04355

57/2019

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Palárikovo

23.09.2019

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

58/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

23.09.2019

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

59/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Obec Palárikovo

24.09.2019

Príkazná zmluva

60/2019

100,00 EUR

Kristína Mišovičová

Obec Palárikovo

24.09.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

61/2019

39 052,57 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Palárikovo

26.09.2019

Nájomná zmluva číslo 7/2019

62/2019

Neuvedené

Ladislav Podbehlý

Obec Palárikovo

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov

63/2019

Neuvedené

ITALSLOVA, spol. s. r. o.

Obec Palárikovo

27.09.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

64/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

65/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

66/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

67/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

68/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

69/2019

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Palárikovo

14.10.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

70/2019

193,20 EUR

EKOTEC s.r.o.

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Čiky

71/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

72/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

73/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

24.10.2019

Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve

74/2019

Neuvedené

Stabilita, d. d. s., a. s.

Obec Palárikovo

24.10.2019

Príkazná zmluva

75/2019

80,00 EUR

Alena Magyarová

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: