Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.06.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

26/2019

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

20.06.2019

Kúpna zmluva

27/2019

420,00 EUR

Magdaléna Révayová, Jana Valášková, Michal Valášek

Obec Palárikovo

20.06.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-23/60

28/2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

20.06.2019

Nájomná zmluva číslo 6/2019

29/2019

Neuvedené

Ingrida Rácová

Obec Palárikovo

04.07.2019

Zmluva o nájme pozemku a o zriadení vecných bremien

30/2019

Neuvedené

CONEL, s.r.o.

Obec Palárikovo

08.07.2019

Kúpna zmluva

31/2019

Neuvedené

Peter Španír a Viera Španírová

Obec Palárikovo

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 01/2019

32/2019

1 400,00 EUR

Krok s úsmevom

Obec Palárikovo

08.07.2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

33/2019

Neuvedené

Szalaiová Helena

Obec Palárikovo

08.07.2019

Zmluva o dielo č. Z2019/364

34/2019

67 810,85 EUR

Starbec s.r.o.

Obec Palárikovo

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 04/2019

35/2019

600,00 EUR

M.Tomšík - Vector

Obec Palárikovo

09.07.2019

Zmluva č. 519/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

36/2019

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Palárikovo

10.07.2019

Zmluva o inzercii

37/2019

45,60 EUR

Regionpress, s.r.o.

Obec Palárikovo

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 05/2019

38/2019

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palárikovo

Obec Palárikovo

17.07.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

39/2019

Neuvedené

ELT Management Company Slovakia, s.r.o.

Obec Palárikovo

17.07.2019

Kúpna zmluva

40/2019

200,00 EUR

Alena Minarovičová

Obec Palárikovo

26.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 02/2019

41/2019

700,00 EUR

Naše deti Palárikova

Obec Palárikovo

26.07.2019

Zmluva č. 91/POD-404/19

42/2019

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

29.07.2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

43/2019

12,99 EUR

Helena Szalaiová

Obec Palárikovo

30.07.2019

Nájomná zmluva o prenájme bytu číslo 7/2019

44/2019

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

05.08.2019

Zmluva o pripojení

45/2019

Neuvedené

SURANY.NET s.r.o.

Obec Palárikovo

09.08.2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov číslo 1/2019

46/2019

Neuvedené

Helena Szalaiová

Obec Palárikovo

09.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 03/2019

47/2019

400,00 EUR

Ranč Mohykán

Obec Palárikovo

12.08.2019

Zmluva o dielo

48/2019

6 480,00 EUR

KriLa s.r.o.

Obec Palárikovo

12.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2019 č. 06/2019

49/2019

700,00 EUR

Poľovné združenie Palárikovo

Obec Palárikovo

19.08.2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

50/2019

23 001,00 EUR

PHARMEDIX, s.r.o.

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: