Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2019

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov

92/2019

Neuvedené

Zuzana Juríková

Obec Palárikovo

16.12.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

91/2019

360,00 EUR

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

11.12.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

90/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

06.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb BOZP

89/2019

Neuvedené

Ing.Stanislav Petráš

Obec Palárikovo

06.12.2019

D O H O D A č. 19/17/050/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso

88/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

05.12.2019

Príkazná zmluva

87/2019

100,00 EUR

Mgr. Regina Kondrlíková

Obec Palárikovo

03.12.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

86/2019

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

22.11.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

85/2019

Neuvedené

Tibor Gyenes

Obec Palárikovo

18.11.2019

Zmluva o dielo

84/2019

8 690,35 EUR

Roman Petró -ELIS elektro

Obec Palárikovo

13.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

83/2019

1 440,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Palárikovo

12.11.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. ZVB 1/2019

82/2019

Neuvedené

Viera Sedlárová

Obec Palárikovo

06.11.2019

Zmluva o inzercii

81/2019

134,40 EUR

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Palárikovo

06.11.2019

Zmluva o poskytovaní služby "Kniha jázd"

80/2019

Neuvedené

TLV, s.r.o.

Obec Palárikovo

05.11.2019

Príkazná zmluva

79/2019

100,00 EUR

prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.

Obec Palárikovo

05.11.2019

Príkazná zmluva

78/2019

100,00 EUR

Daniel Archleb

Obec Palárikovo

31.10.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

77/2019

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

25.10.2019

Zmluva o dielo

76/2019

6 971,00 EUR

WOOD STYLE - Erich Berkeš

Obec Palárikovo

24.10.2019

Príkazná zmluva

75/2019

80,00 EUR

Alena Magyarová

Obec Palárikovo

24.10.2019

Dodatok číslo 1 k zamestnávateľskej zmluve

74/2019

Neuvedené

Stabilita, d. d. s., a. s.

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

73/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

72/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

16.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Čiky

71/2019

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Palárikovo

14.10.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

70/2019

193,20 EUR

EKOTEC s.r.o.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

69/2019

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

10.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

68/2019

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: