Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

32/2018

Neuvedené

Novoaudit s.r.o

Obec Palárikovo

11.05.2018

Zmluva o dielo

31/2018

Neuvedené

R.Keleberc-CALIBRA-STAV

Obec Palárikovo

07.05.2018

Zmluva o užívaní siete

30/2018

Neuvedené

Obecné siete

Obec Palárikovo

02.05.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

29/2018

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Palárikovo

02.05.2018

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

28/2018

Neuvedené

IK Mobil s.r.o.

Obec Palárikovo

02.05.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

27/2018

Neuvedené

IK Mobil s.r.o.

Obec Palárikovo

24.04.2018

Nájomná zmluva č. 1/2018

26/2018

Neuvedené

Hajnalka Krajčíková

Obec Palárikovo

24.04.2018

Zmluva č. 38 435

25/2018

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Palárikovo

23.04.2018

Dodatok č. 4 K zmluve o poskytnutí NFP

24/2018

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

05.04.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2018

23/2018

1 499,00 EUR

HOMEOZDRAV s.r.o.

Obec Palárikovo

05.04.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2018

22/2018

128,56 EUR

HOMEOZDRAV s.r.o.

Obec Palárikovo

05.04.2018

Zmluva o dielo č. V-001-2018

21/2018

10 049,40 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Palárikovo

03.04.2018

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

20/2018

Neuvedené

Mesto Nové Zámky

Obec Palárikovo

28.03.2018

Dohoda č. 18/17/50J/18/NS/NP PZ V AOTP - 3

19/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

28.03.2018

Zmluva č. 132/2018 o poskytnutí poštovej služby "Zmluvná tlač"

18/2018

Neuvedené

Slovenská pošta a.s.

Obec Palárikovo

23.03.2018

Servisná zmluva o dielo kamerového systému v obci

17/2018

12 500,00 EUR

Obecné siete

Obec Palárikovo

22.03.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

16/2018

Neuvedené

MET Slovakia a.s.

Obec Palárikovo

06.03.2018

Zmluva o nájme pozemku

15/2018

Neuvedené

Mária Hacklová

Obec Palárikovo

06.03.2018

Dohoda č. 18/17/050/3/NP PZ VAOTP - 3

14/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

05.03.2018

Nájomná zmluva

13/2018

Neuvedené

Marián Roštecký

Obec Palárikovo

01.03.2018

Zmluva o dielo

12/2018

93 835,24 EUR

MBM - GROUP, a. s.

Obec Palárikovo

27.02.2018

Dohoda č. 18/17/50J/7/NS/NP PZ VAOTP - 3

11/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Palárikovo

27.02.2018

Zmluva o nájme pozemku

10/2018

Neuvedené

Mária Pechová

Obec Palárikovo

12.02.2018

Zmluva o dielo

9/2018

7 295,00 EUR

DEKORAVIA, s. r. o.

Obec Palárikovo

02.02.2018

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

8/2018

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Palárikovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: