Menu
Obec Palárikovo
ObecPalárikovo
rozšírené vyhľadávanie

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce.

 

Oprávnená osoba

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Upozornenie:

Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.

Potrebné doklady k vybaveniu

  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
  • Potvrdenie  o príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • Fotokópiu potvrdenia o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie /v prípade, že je nezamestnaný/
  • Fotokópiu rozhodnutia o príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi /ak je ich poberateľom/
  • Fotokópiu rozhodnutia o vyživovacích povinnostiach určených súdom
  • Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, resp.  preukaz. zdravotne ťažko postihnutého
  • Fotokópiu alebo ústrižky o platbách za bývanie, elektrinu, inkaso, o zvýšených nákladoch / napr. úhrada liekov, liečby, atď.,/
  • Iné doklady preukazujúce skutočnosti a udalosti.

Lehota na vybavenie:

30 dní od podania žiadosti

Poplatok:

Bez poplatku

Zákonná úprava:

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (51.93 kB)

 

Vybavuje:

Erika Galbavá

tel. č.: 035/6911314

mail: galbava@obecpalarikovo.sk

Zodpovedá: Správce Webu

Aktuálne informácie od nás

priamo vo Vašom telefóne

Stiahnite si našu
mobilnú aplikáciu na