Navigácia

Obsah

Firmy pôsobiace na území obce Palárikovo

ADRIATRANS, s.r.o.
zasielateľstvo, špedícia 
IČO: 36 558 303
Adresa: ČSĽA 25, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 447 600 - 1
Fax: 035 / 6 493 656
E-mail : adriatrans@stonline.sk
MAJA CREATIVE 
reklamná agentúra
Adresa: Štefánikova 171, 941 11, Palárikovo
Tel./Fax: 035 / 64 93 460
Mobil: 0907 - 063 211
E-mail : info@majacreative.sk
Web: www.majacreative.sk 

ITALSLOVA, s.r.o. 
výroba piliarska, výroba iných výrobkov z dreva
IČO: 36 520 861
Adresa: Štúrova 68, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 2296391
Fax: 035 / 2296391
E-mail : italslova@stonline.sk

ITALSLOVA spol. s.r.o. - ponuka spolupráce

P.K.SEM, s.r.o. 
šľachtenie, pestovanie osív zeleniny,
konzervovanie zeleniny a ovocia
IČO: 35 933 054
Adresa: Kukučínova 39, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0902 - 279 508
Fax: 035 / 6 494 129
E-mail : pksem.sro@gmail.com

ROLUMI, s. r. o.  so sídlom Štúrova 81, Palárikovo
predaj stavebného a železiarskeho tovaru
IČO: 50768441, DIČ: 2120464786
Adresa prevádzky: Hlavná 3, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0907 - 739 255
Tel.: 0917 - 703 624
E-mail : stavebniny@rolumi.sk


Rolumi plus s. r. o., so sídlom Hlavná č. 3, Palárikovo

stavebná činnosť - stechárske, klampiarske práce, stavba rodinných domov - drevostavby, ploty, prístrešky, pergoly, hospodárske budovy

IČO: 46549285

Tel.: 0907 733 048

E-mail: milos. rostecky@rolumi.sk

Poľno SME, s.r.o. 
poľnohospodárska výroba - pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, technických plodín a kukurice
IČO: 34 144 714
Adresa: Remeselnícka 2, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 493 205
Fax: 035 / 6 493 227
E-mail : polnosme@polnosme.sk


Poľno SME, s.r.o. - Relaxcentrum

(wellness, reštaurácia, bowling, jazdecká škola, kongresové entrum)

Tel: 035/6 493 144; 0907 988 632

E-mail: info@wellnesspalrikovo.sk

Štefan Révai Inštalatérstvo
vodo-plyno-kurenárske práce
Adresa: P.J.Šafárika 40, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0905 950 948
E-mail : stafinstal@gmail.com
Web: www.stafinstal.lepsiweb.sk 
Slovenská železničná kontrola, a.s. 
vykonávanie inšpekcie akosti výroby a opravy 
európskej štvorcestnej drevenej palety
IČO: 36 542 849
Adresa: Železničná 17, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 229 6395
Fax: 035 / 229 6395
E-mail : s.z.k@post.sk

Poľnoshospodárske družstvo v Palárikove

poskytovanie služieb - sušenie, čistenie obilnín
IČO: 00 687 031
Adresa: Remeselnícka 2, 941 11, Palárikovo
Tel.Fax: 035 / 6 493 432
E-mail : pdpalarikovo@pdpalarikovo.sk


YSSEL STEEL, s.r.o. 
výroba a predaj betonárskej ocele
IČO: 35 964 065
Adresa: Mierova 32, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 911 372
Fax: 035 / 6 493 612
E-mail : v.dingova@yssel.sk

VECTOR 
grafické štúdio
Adresa: Štefánikova 171, 941 11, Palárikovo
Tel./Fax: 035 / 64 93 460
Mobil: 0907 - 063 211
E-mail : info@gsvector.sk
Web: www.gsvector.sk 


Agrodružstvo TP, s.r.o.

poľnohospodárska výroba - pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, technických plodín a kukurice

IČO: 36553522

Adresa: Remeselnícka 2, 941 11  Palárikovo

Tel: 035/64 93 432

E-mail: agro@agrodruzstvotp.sk

RANČ MOHYKÁN 

rozvíjanie westernového jazdienia, podpora zmysluplného využívania voľného času mladej generácie a organizovanie regionálneho podujatia westernového charakteru

IČO: 42206995
Adresa:Obrancov mieru 1204/11, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0918 170 142
E-mail : ferenczi.peter@centrum.sk

M. R. stav, s.r.o.

stavebná činnosť, výkopové práce 

IČO: 44 877 978
Adresa: Veterná 393, 029 42 Bobrov

Tel.: 0917 215 517
www.mrstav.com

Lesy SR
Odštepný závod Levice
CALIBRA-STAV, s. r. o.
stavebná firma
Adresa: Obrancov mieru 34, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0948 515 683