Navigácia

Obsah

Firmy pôsobiace na území obce Palárikovo

ADRIATRANS, s.r.o.
zasielateľstvo, špedícia 
IČO: 36 558 303
Adresa: ČSĽA 25, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 447 600 - 1
Fax: 035 / 6 493 656
E-mail : adriatrans@stonline.sk
INDOPO, s.r.o. 
stavebná činnosť
IČO: 31 410 944
Adresa: Štefánikova 113, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 449 970
Fax: 035 / 6 449 970
Web: www.indopo.sk 
E-mail : indopo@stonline.sk

ITALSLOVA, s.r.o. 
výroba piliarska, výroba iných výrobkov z dreva
IČO: 36 520 861
Adresa: Štúrova 68, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 2296391
Fax: 035 / 2296391
E-mail : italslova@stonline.sk

ITALSLOVA spol. s.r.o. - ponuka spolupráce

MAJA CREATIVE 
reklamná agentúra
Adresa: Štefánikova 171, 941 11, Palárikovo
Tel./Fax: 035 / 64 93 460
Mobil: 0907 - 063 211
E-mail : info@majacreative.sk
Web: www.majacreative.sk 
P.K.SEM, s.r.o. 
šľachtenie, pestovanie osív zeleniny,
konzervovanie zeleniny a ovocia
IČO: 35 933 054
Adresa: Kukučínova 39, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0902 - 279 508
Fax: 035 / 6 494 129
E-mail : pksem.sro@gmail.com
Poľno SME, s.r.o. 
poľnohospodárska výroba - pestovanie obilnín, kukurice
IČO: 34 144 714
Adresa: Remeselnícka 2, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 493 205
Fax: 035 / 6 493 227
E-mail : polnosme@nextra.sk
Štefan Révai Inštalatérstvo
vodo-plyno-kurenárske práce
Adresa: P.J.Šafárika 40, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0905 950 948
E-mail : stafinstal@gmail.com
Web: www.stafinstal.lepsiweb.sk 
Slovenská železničná kontrola, a.s. 
vykonávanie inšpekcie akosti výroby a opravy 
európskej štvorcestnej drevenej palety
IČO: 36 542 849
Adresa: Železničná 17, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 229 6395
Fax: 035 / 229 6395
E-mail : s.z.k@post.sk
Stavebniny ROLUMI - Ľubica Roštecká
predaj strešných krytín, komínových 
systémov, omietkových zmesí
IČO: 43 200 206, DIČ: SK 10 380 69131
Adresa: Hlavná 3, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0907 - 739 255
Tel.: 0911 - 733 048
E-mail : rolumi@azet.sk
VECTOR 
grafické štúdio
Adresa: Štefánikova 171, 941 11, Palárikovo
Tel./Fax: 035 / 64 93 460
Mobil: 0907 - 063 211
E-mail : info@gsvector.sk
Web: www.gsvector.sk 
Poľnoshospodárske družstvo v Palárikove
IČO: 00 687 031
Adresa: Poštová ul. 12, 941 11, Palárikovo
Tel.Fax: 035 / 6493432
E-mail : pdpalarikovo@zoznam.sk
Predseda PD: Ing. Róbert Židuliak
YSSEL STEEL, s.r.o. 
výroba a predaj betonárskej ocele
IČO: 35 964 065
Adresa: Mierova 32, 941 11, Palárikovo
Tel.: 035 / 6 911 372
Fax: 035 / 6 493 612
E-mail : v.dingova@yssel.sk
Lesy SR
Odštepný závod Levice
Železiarstvo, farby-laky - Jana Roštecká J&M
IČO: 35 964 065
Adresa: Hlavná 3, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0908 - 165 502
Tel: 0908 - 929 519
E-mail : rostecky@centrum.sk
CALIBRA-STAV
stavebná firma
Adresa: Obrancov mieru 34, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0948 515 683

 

RANČ MOHYKÁN 

rozvíjanie westernového jazdienia, podpora zmysluplného využívania voľného času mladej generácie a organizovanie regionálneho podujatia westernového charakteru

IČO: 42206995
Adresa:Obrancov mieru 1204/11, 941 11, Palárikovo
Tel.: 0918 170 142
E-mail : ferenczi.peter@centrum.sk

 

 

M. R. stav, s.r.o.

stavebná činnosť, výkopové práce 

IČO: 44 877 978
Adresa: Veterná 393, 029 42 Bobrov

Tel.: 0917 215 517
www.mrstav.com