Navigácia

Obsah

Futbalisti v nových dresoch

Po rokoch hosťovania rôznych cudzích futbalových hráčov v našom futbalovom mužstve dospelých sa naše mužstvo ustálilo a pozostáva z mladých hráčov Palárikova. Tak ako si to mnohí pamätajú, aj dnes tam hrajú futbalisti, ktorých bežne stretneme v dedine. Je to dôvod na vyššiu návštevnosť divákov na zápasoch, ale motivuje to aj deti a mládež venovať sa tomuto športu. Prevádzkovanie tímu je finančne náročné, a preto sme radi, že sa nám podarilo získať dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu v sume 1100 €. Cieľom tohto projektu je skvalitniť podmienky mužstva dospelých novým tréningovým vybavením a ošatením a vzbudiť u mladých záujem o reprezentáciu obce. Naše mužstvo už od leta hrá zápasy v nových dresoch a na tréningoch im pomáha k dobrým výkonom nové športové vybavenie . Za financovanie ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a obci Palárikovo.