Obsah

Šiškabál v DK

Dňa 5.2.2018 sa v dome kultúry konal Šiškabál členov Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Palárikovo.