Obsah

STAVANIE MÁJA

Stavanie mája a vystúpenie detí ZŠ a MŠ K. Strmeňa Palárikovo.