Obsah

Stavanie mája

V našej obci má stavanie mája už dlhoročnú tradíciu, keď sa v závere mesiaca apríl všetci spoločne stretneme v areáli OTJ.