Obsah

MY NESTARNEME

Regionálna prehliadka tvorivosti a činnosti seniorov.

MY NESTARNEME

24. septembra 2016 sme v sále Domu kultúry v Palárikove srdečne privítali 7 umeleckých súborov z pomedzi oslovených obcí  regiónu CEDROŇ NITRAVA. Konala sa regionálna prehliadka tvorivosti a činnosti seniorov, umeleckých kolektívov, klubov dôchodcov, pod názvom „MY NESTARNEME“.

Hlavným organizátorom projektu bola obec Palárikovo – Dom kultúry Palárikovo.

Projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR.

Hlavným cieľom prehliadky bolo podporiť tvorbu a činnosť seniorov a prostredníctvom tanca ,spevu, hovoreného slova, priblížiť a zviditeľniť prácu jednotlivých umeleckých súborov, jednotlivcov, utužiť vzťahy medzi okolitými obcami, navzájom sa spoznať a hlavne nedať príležitosť zostarnúť.

Naše pozvanie prijali

  • Spevácky súbor PRAMEŇ z Poľného Kesova
  • Záhradkárska kapela LIPOVČANKA z Lipovej
  • Folklórny súbor FEŠANDY z Černíka
  • Ľudový spevácky súbor ČERNIČANKA z Černíka
  • Hudobný súbor NITRIANSKA HELIGÓNKA Ponitrie
  • Ľudový spevácky súbor SENIOR z Mojmíroviec
  • Tanečná skupina SENIORKA z Palárikova
  • p. starostka obce Lipová Tatiana Olvecká
  • p. prednostka obce Palárikovo Alžbeta Jankuláro

O zvukovú a svetelnú techniku sa postarali páni z DIVAX STUDIA Nové Zámky.

Boli sme svedkami ohromných vystúpení, obrovskej pozitívnej energie a skutočnej radosti zo života. Odzneli nádherné piesne, pozreli sme si prekrásne tanečné choreografie. V mene celého kolektívu organizátorov naše mladé moderátorky N. Žačiková a E. Kodadová  zaželali všetkým zúčastneným pevné zdravie a veľa chuti do ďalšej práce, aby ešte mnoho rokov mohli svojimi piesňami a tancami prispievať ku kultúre v širokom okolí a tak rozsievať radosť medzi ľuďmi.

Erika Galbavá