Obsah

Výtvarný krúžok - CREATIVE

Výtvarný krúžok - CREATIVE


Výtvarný krúžok - CREATIVE - 2014

  • Výtvarný krúžok CREATIVE v školskom roku 2013/14 ukončil svoju činnosť.  Posledné práce detí z nášho výtvarného krúžku boli orientované na plagátovú tvorbu. Najmladší členovia krúžku zhotovili krásny rozprávkový plagát, ktorý bol súčasťou výzdoby pódia na športovom ihrisku v Palárikove na medzinárodný deň detí a naše najstaršie dievčatá nadviazali na minuloročnú krásnu akciu „Dobrý anjel“. Tento rok namaľovali plagát s rozprávkovými zvieratkami a venovali ho deťom na bratislavskú onkológiu. V novom školskom roku sa opäť budeme tešiť na našich malých i veľkých umelcov, aby sme prostredníctvom ich tvorby mohli rozdávať radosť nielen sebe samým, ale i všetkým okolo nás. Erika Galbavá