Obsah

Regionálna súťaž výtvarných prác

Regionálna súťaž výtvarných prác


Regionálna súťaž výtvarných prác - 2014

  • 24. júna 2014 boli v DK Palárikovo slávnostne vyhodnotené výtvarné práce amatérskych umelcov na tému Ľudový muzikant, krojované dievča. Projekt bol podporený nitrianskym samosprávnym krajom . Zúčastnili sa ho deti zo základných škôl Mojzesovo – Černík, Karola Strmeňa Palárikovo, Bešeňov, Mostná Nové Zámky, Devínska Nové Zámky, Bernolákova Šurany a DK Palárikovo. Celkovo v regionálnej súťaži na danú tému súťažilo 8O výtvarných prác, z ktorých 17 bolo ocenených za najkrajšie diela a ďalších 7 prác bolo odmenených za najlepšiu kolektívnu prácu. Všetky výtvarné diela sú vystavené vo foyer Domu kultúry v Palárikove, kde si ich návštevníci môžu prezrieť. Erika Galbavá