Obsah

Divadelný krúžok

Divadelný krúžok

Divadelný krúžok (2014)

  • Prvú divadelnú sezónu v rámci krúžkovej činnosti v DK Palárikovo máme za sebou aj s novým nádejným divadelným súborom Veselá Kôpka, ktorý má všetky predpoklady stať sa serióznym mladším „súrodencom“ nášho skúsenejšieho DS Veselá Kopa. Malí herci a herečky si počas celého školského roka mali možnosť vyskúšať svoje artikulačné, pohybové i herecké schopnosti v rôznych príbehoch a rozprávočkách. Rôzne prevleky za princezné, víly, chrobáčiky a iné rozprávkové bytosti, rôzne podoby scény, rôzne témy, to všetko nás utvrdilo v tom, že je dobré venovať sa divadlu s našimi najmenšími. Erika Galbavá.
  • Deti z divadelného krúžku DK Palárikovo budú mať 2 mesiace prázdniny.