Obsah

Výstava gýčov a keramiky z čias minulých

Výstava gýčov a keramiky z čias minulých

Výstava gýčov a keramiky z čias minulých

  • V mesiaci november si môžu návštevníci knižnice a domu kultúry prezrieť ďalšiu výstavu exponátov, ktoré dýchajú minulosťou . Mnohé z nich sú v dnešnej dobe považované za gýče a možno by skončili niekde v zbernom dvore v odpadových kontajneroch. Našu výstavku sme nazvali výstavou gýčov a keramiky z čias minulých a aspoň touto formou niekomu oživíme spomienky a niekomu priblížime kultúru stolovania ,či jednoducho spôsob života nie v tak dávnej minulosti. Pre našich spoluobčanov, ktorí dom kultúry nenavštevujú, či už z pracovnej zaneprázdnenosti, alebo z iných dôvodov, ponúkame našu malú fotogalériu výstavky.