Obsah

Medvedie dni

Medvedie dni

Medvedie dni 2013

  • Medvedie dni, VI. ročník – Hrebienok Vysoké Tatry. Divadelný súbor Veselá kopa opäť úspešne reprezentovala našu obec Palárikovo už po piatykrát na festivale Medvedích dní na Hrebienku 2.-3.-4. augusta 2013. Prázdninové dni pre mladých divadelníkov začali nácvikmi novej divadelnej rozprávky. Každodenné stretnutia prinášali nové a nové úsmevné príhody. Zhotovovanie kulís, maľovanie novej scény – tú si zobrali na starosť vedúce súboru Erika Galbavá a Eleonóra Kodadová. Nastal vytúžený deň, vystúpenie na festivale Medvedích dní na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Zaradenie našich detí do programu a účinkovanie medzi profesionálmi považujem za úspech. Rekordná návštevnosť, 26.000 ľudí nielen prekročila očakávanie, ale i príjemne prekvapila. Krásne počasie a úspešné vystúpenie nás hrialo pre neutíchajúci potlesk a nekonečnú klaňačku účinkujúcich. Blesky fotoaparátov, pochvala zo všetkých strán. Pochvala zo strany organizátorov, slová vďaky a uznania za krásne kostýmy a celkový dojem. Rozprávka dokáže vždy zaujať diváka malého i veľkého. Touto cestou sa chcem poďakovať našim deťom za obetavosť pri nácvikoch počas prázdnin, vedúcim krúžku za scenár. Pánovi Ing. Zoltánovi Černákovi, konateľovi spoločnosti PoľnoSME za finančnú podporu a sponzorom Mäso Atkári, p. Bárta, Nákupné stredisko Jednota, p. Illéšová.